Triển khai 2 nghị định của chính phủ

08/10/2010 - 07:45

Công an huyện Bình Đại phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre vừa tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 và Nghị định số 169/2007/NĐ-CP ngày 19-11-2007 của Chính phủ. 

Nghị định số 73 có 6 chương, 45 điều cơ bản quy định cụ thể, chặt chẽ và bổ sung thêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội; mức phạt tiền, hình thức, biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền và trình tự, thủ tục xử phạt; đồng thời có chế độ khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân, tổ chức xã hội có thành tích trong việc cung cấp thông tin, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính. Nghị định 169 có 4 chương, 27 điều quy định về nội dung, trình tự, thủ tục huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an; quyền, nghĩa vụ chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân được huy động; các điều khoản thi hành góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý và ý thức, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong việc chấp hành pháp luật Nhà nước.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN