Triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh

21/01/2021 - 20:02

BDK - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có báo cáo kết thúc các ổ dịch lở mồm long móng và bệnh dịch tả heo châu Phi xảy ra trên địa bàn tỉnh (quý IV-2020).

Ngày 30-10-2020, ngành chức năng phát hiện ổ dịch lở mồm long móng trên đàn bò tại 4 hộ chăn nuôi thuộc ấp Tân Hiệp, xã Giao Thạnh (Thạnh Phú). Tổng số bò bệnh (không bao gồm con chết) 21 con, chết 3 con. Dịch bệnh cũng được phát hiện tại 16 hộ chăn nuôi thuộc ấp Quí Bình, xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, có 91 con bò (không bao gồm con chết) nhiễm bệnh, chết 2 con.

Ngành chức năng phát hiện ổ dịch dịch tả lợn châu Phi tại 1 hộ chăn nuôi thuộc ấp Thanh Sơn, xã Cẩm Sơn (Mỏ Cày Nam) ngày 1-12-2020, tổng số heo bệnh 40 con, chết 19 con. 2 ngày sau tiếp tục phát hiện ổ dịch tại 1 hộ dân thuộc xã Vang Quới Đông (Bình Đại), tổng số heo bệnh 5 con, chết 1 con.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp đã kiểm tra tình hình bò chết tại xã Phú Long (6 con) và xã Định Trung (1 con) thuộc huyện Bình Đại. Tại thời điểm kiểm tra, số còn lại đã lành bệnh nên không xác định được nguyên nhân bò chết.

Trước đó, các ngành chức năng đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh (lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi). Tính đến ngày 23-12-2020, các huyện đã kết thúc thực hiện tiêu độc chống dịch tả heo châu Phi, với 10,9 ngàn lít hóa chất tiêu độc, khử trùng được sử dụng (Mỏ Cày Nam 10.535 lít, Bình Đại 365 lít).

Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN