Triển khai chi trả bảo hiểm nông nghiệp nhanh hơn

03/10/2013 - 17:16

Tính đến cuối tháng 9-2013, toàn tỉnh có 770 hợp đồng tham gia bảo hiểm tôm trên địa bàn huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú, với tổng giá trị bảo hiểm là 175,968 tỷ đồng; tổng phí bảo hiểm 13,113 tỷ đồng.

Đến ngày 22-8-2013, công tác giải quyết bồi thường cho các hồ sơ năm 2012 đã giải quyết bồi thường 1.551 hồ sơ, với tổng số tiền 56,717 tỷ đồng, hiện còn tồn đọng 7 hồ sơ chưa thương lượng được và 11 hồ sơ từ chối bồi thường. Về hồ sơ năm 2013, Công ty Bảo Minh đã giải quyết bồi thường đợt I (40% số tiền bồi thường) cho 293 hồ sơ, với số tiền 3,923 tỷ đồng và chi hết cho 370 hồ sơ với số tiền 10,985 tỷ đồng (trong đó chi cho 32 hộ nghèo là 624 triệu đồng và chi thêm lần II cho 338 hồ sơ là 10,361 triệu đồng); còn lại 16 hồ sơ chưa chi và 293 hồ sơ chi đợt II đang được tiếp tục giải quyết; đã chi tiền bồi thường cho khách hàng (hồ sơ cá tra) với số tiền 3,1 tỷ đồng.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN