Triển khai chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh

07/05/2022 - 11:20

BDK.VN - UBND tỉnh Bến Tre vừa có văn bản số 2618/UBND-KGVX về việc chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột ở địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố cùng các sở ngành, đơn vị liên quan có kế hoạch và triển khai chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột ở tất cả các tuyến đường chính thuộc địa bàn TP. Bến Tre, trung tâm các huyện, xã, thị trấn.

Quá trình thực hiện theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông” (QCVN 33:2019/BTTTT) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc chỉnh trang nhằm đảm bảo vẽ mỹ quan đô thị, an toàn cho người đi bộ, các phương tiện giao thông tham gia lưu thông, hạn chế tối đa các sự cố kỹ thuật trong thông tin liên lạc.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương xây dựng và gửi kế hoạch thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 15-5-2022. Chủ sở hữu cột treo cáp (Công ty Điện lực Bến Tre, Viễn thông Bến Tre, Viettel Bến Tre) phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, lập danh mục các tuyến đường chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột; xây dựng kế hoạch chỉnh trang chi tiết (thời gian, địa điểm, cán bộ phụ trách,...) thông báo đến Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố trước ngày 25-5-2022 để theo dõi, hỗ trợ đồng thời gửi kế hoạch đến các chủ sở hữu cáp biết (trước khi thực hiện chỉnh trang, làm gọn 15 ngày) để phối hợp thực hiện.

Chủ sở hữu cáp (các doanh nghiệp viễn thông) rà soát, tự chỉnh trang các tuyến cáp viễn thông của đơn vị mình; phối hợp với chủ sở hữu cột treo cáp rà soát, tối ưu hóa mạng cáp, tháo dỡ, thu hồi tủ cáp, hộp cáp, măng sông, bộ chia tín hiệu, cáp hỏng không còn sử dụng; gắn thẻ sở hữu cáp, biển báo độ cao đúng quy định; cử nhân viên kỹ thuật, trang bị dụng cụ, phương tiện kỹ thuật cần thiết để phối hợp thực hiện chỉnh trang. Trong quá trình chỉnh trang phải đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Đối với nhiệm vụ này, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành (Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì) cùng các đơn vị liên quan Công ty Điện lực Bến Tre, Công ty cổ phần công trình đô thị Bến Tre phối hợp, hỗ trợ thực hiện các phần việc, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, đạt mục đích, yêu cầu.

Theo ghi nhận, từ năm 2018 đến nay, các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai công tác phối hợp chỉnh trang làm gọn cáp treo trên cột, kết quả tuy có gọn hơn trước nhưng chưa đảm bảo mỹ quan và chưa đúng theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông”. Hiện nay, việc treo cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế như: cáp vượt lộ ở nhiều tuyến không được bó gọn, không đảm bảo độ cao, không có biển báo độ cao vượt lộ, không có thẻ nhận diện cáp; cáp dự phòng tại cột để dư quá nhiều, nhiều chổ không có khung treo cáp; nhiều cáp thuê bao trên cùng một tuyến, không thay các sợi cáp này bằng cáp dung lượng lớn hơn (nhiều đôi) và không bó gọn gàng, đảm bảo mỹ quan, gây cản trở giao thông và người qua lại; không thu hồi cáp không còn sử dụng…

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN