Triển khai công tác bầu cử đảm bảo đúng kế hoạch

09/03/2016 - 06:47

Ủy ban Bầu cử tỉnh vừa có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử TP. Bến Tre và các ngành có liên quan về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến nay, có 17/17 đơn vị thực hiện xong quy trình giới thiệu người ra ứng cử; thành phố và các xã, phường đã ban hành quyết định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử như sau: Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 52, tổng số đại biểu được bầu là 32; cấp xã, phường có 717 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 438.

Nhìn chung, được sự hướng dẫn và chỉ đạo kịp thời của các cơ quan tỉnh, Thành ủy và UBND thành phố, nỗ lực và tích cực tham mưu của các cơ quan chuyên môn nên việc triển khai công tác bầu cử trên địa bàn thành phố đảm bảo đúng quy định và kế hoạch đề ra. Thời gian tới, Ủy ban Bầu cử thành phố và các ngành có liên quan tiếp tục hướng dẫn các đơn vị tiến hành phổ biến, triển khai lập danh sách cử tri theo đúng quy định; tổng hợp báo cáo số lượng cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, đề xuất bổ sung nếu còn thiếu; chuẩn bị tốt cho công tác hiệp thương lần 2; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động về bầu cử.

Quốc Trung

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN