Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022

22/05/2022 - 11:35

BDK.VN - Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bến Tre vừa ban hành Kế hoạch số 312 về triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022.

Tổ chức đưa hàng Việt lên các kệ hàng trong các siêu thị, trung tâm thương mại.

Tổ chức đưa hàng Việt lên các kệ hàng trong các siêu thị, trung tâm thương mại.

Kế hoạch đề ra các nội dung, giải pháp thực hiện triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, góp phần thực hiện mục tiêu phục hồi nhanh nền kinh tế - xã hội thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục phát huy vai trò của các doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc của người dân Việt Nam, xây dựng văn hóa sản xuất kinh doanh và tiêu dùng Việt Nam.

Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các tổ chức doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất và toàn xã hội về cuộc vận động, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam, của cộng đồng các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam.

Khuyến khích, động viên người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của Việt Nam.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp trong hưởng ứng, thực hiện cuộc vận động. Tạo chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện cuộc vận động.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như: Rà soát các chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp, trước hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hoá, dịch vụ chất lượng cao. Phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp.

Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hoá Việt và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh có các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích. Trọng tâm là thị trường trong nước, đồng thời mở rộng ra thị trường nước ngoài; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử và các kênh thương mại hiện đại, kết hợp hài hoà với hoạt động thương mại, phân phối truyền thống phù hợp tình hình thực tế của từng địa phương. Công khai, minh bạch thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, giá cả và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hoá Việt; giới thiệu các doanh nghiệp tiêu biểu, địa chỉ tin cậy để người tiêu dùng có thông tin.

Tổ chức đưa hàng Việt lên các kệ hàng, đảm bảo hàng Việt Nam chiếm thị phần tương xứng trong các siêu thị, trung tâm thương mại; đa dạng các kênh bán hàng tiện ích, đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng. Tổ chức các hình thức vinh danh các doanh nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, phương thức hiện đại trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức bình chọn các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao, được người tiêu dùng tin cậy.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN