Triển khai “Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong Gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”

22/09/2013 - 16:15

Vừa qua, Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị triển khai “Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong Gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020” cho đại diện Ban Chấp hành của 47 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Hội nghị tập trung vào các chuyên đề: Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam; Giáo dục nếp sống gia đình gắn liền với xây dựng gia đình văn hóa, xã văn hóa, nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích