Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống ma túy

13/11/2008 - 15:45

Tệ nạn tiêm chích ma tuý vẫn hoành hành (ảnh: vnexpress)

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 32/2008 về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009) và Nghị quyết số 16/2008/QH12 của Quốc hội.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội chủ trì việc tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; cơ sở cai nghiện; tổ chức quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, tại các cơ sở quản lý sau cai nghiện đối với người có nguy cơ tái nghiện cao; hỗ trợ người đã cai nghiện trở về tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện.

Bộ Công an đôn đốc, hướng dẫn các ngành, các cấp, các lực lượng tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng chống ma túy.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể để phát hiện và đấu tranh chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới trên đất liền, khu vực biên giới trên biển, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

Bộ Y tế kiểm soát chặt chẽ tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong lĩnh vực y tế. Bộ Giáo dục – Đào tạo bổ sung nội dung phòng chống ma túy trong chương trình giáo dục chính khóa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi nhà trường…

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Người đứng đầu chính quyền các cấp, thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tệ nạn ma túy phức tạp, nghiêm trọng, kéo dài trong cơ quan, đơn vị.

Riêng UBND TPHCM xây dựng Đề án về việc sử dụng các cơ sở quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho người nghiện ma túy sau cai nghiện của thành phố để tổ chức quản lý, giáo dục, dạy nghề cho người sau cai nghiện của các tỉnh, thành phố khác; báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/12./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN