Triển khai hạ tầng viễn thông, cung cấp dịch vụ viễn thông

13/08/2020 - 13:01

BDK.VN - Nhằm thúc đẩy hoạt động cạnh tranh lành mạnh trong thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông trong các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp ... UBND tỉnh ban hành công văn số 4087 về việc triển khai hạ tầng viễn thông, cung cấp dịch vụ viễn thông tại các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các sở, ban ngành có liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến, yêu cầu các chủ đầu tư tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp... triển khai đầu tư, xây dựng, sử dụng hạ tầng viễn thông trong các khu vực, địa điểm này theo đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định của pháp luật trong việc triển khai và sử dụng hạ tầng viễn thông trong các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp; xác định giá thuê, đăng ký giá thuê, niêm yết giá thuê, hiệp thương giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung theo đúng quy định tại Thông tư số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về xác định giá thuê, đăng ký giá thuê, niêm yết giá thuê, hiệp thương giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung của các đơn vị, doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), các sở, ban ngành có liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, sử dụng hạ tầng viễn thông thụ động trong các khu đô thị, khu công nghiệp, cáp viễn thông trong các tòa nhà.

Đồng thời, yêu cầu, kiểm tra, giám sát, đảm bảo các doanh nghiệp viễn thông thỏa thuận, ký kết hợp đồng xây dựng hạ tầng, cung cấp dịch vụ viễn thông tại các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp theo đúng các quy định của pháp luật; cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo nguyên tắc người sử dụng dịch vụ được tự do lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Đối với chủ đầu tư tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp... tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng viễn thông, cạnh tranh lành mạnh trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông tại các khu vực, địa điểm này.

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN