Triển khai hỗ trợ lãi suất từ ngân sách theo Nghị định số 31

07/06/2022 - 13:00

BDK.VN - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn vừa ký công văn số 3381 của UBND tỉnh về việc triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, ngày 30-1-2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nuôi trồng thủy sản.

Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nuôi trồng thủy sản.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định số 31 và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 03 ngày 20-5-2022 một cách chủ động, kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch.

Thực hiện thanh tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ lãi suất của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn các sai phạm, rủi ro, trục lợi chính sách. Đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo, đề xuất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền, bảo đảm chính sách sớm đi vào cuộc sống.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đối tượng hỗ trợ lãi suất quy định; đồng thời phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất theo nghị định trên địa bàn.

Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ gửi Bộ Xây dựng và thực hiện điều chỉnh, bổ sung danh mục gửi Bộ Xây dựng khi cần thiết theo quy định…

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN