Triển khai, học tập các chuyên đề giáo dục pháp luật năm 2017

30/06/2017 - 07:18

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức triển khai, học tập các chuyên đề giáo dục pháp luật năm 2017 cho tất cả cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc và chính trị viên ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố.

Cán bộ Viện kiểm soát khu vực 93, Quân khu 9 phổ biến các chuyên đề như: Nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và bảo đảm an toàn thông tin trong Quân đội; Thông tư số 192 ngày 26-1-2016 của Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng; pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn; các văn bản của Bộ Quốc phòng về lĩnh vực trên và phòng chống quân phiệt trong Quân đội. Sau đợt học tập, Ban tổ chức tổ chức viết thu hoạch, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, làm cơ sở phân tích chất lượng đảng viên và cán bộ cuối năm.

Tổ chức học tập các chuyên đề giáo dục pháp luật nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, đồng thời nêu cao tính tự giác, tạo sự chuyển biến đồng bộ về nhận thức và hành động trong mỗi quân nhân, hạn chế các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, kiên quyết chấm dứt kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật Nhà nước. Qua đó cán bộ, chiến sĩ tích cực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN