Triển khai học tập chủ đề năm 2010 về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”

10/05/2010 - 08:47

Tháng 4-2010, Huyện ủy Giồng Trôm đã hoàn thành việc tổ chức triển khai học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề năm 2010 về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” cho 4.371 đảng viên ngành, đoàn thể huyện và 22 xã, thị trấn, đạt 96%.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng là góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm với đòi hỏi thực tiễn cuộc sống và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo CVĐ huyện, Đảng ủy xã Phong Mỹ có số đảng viên tham gia học tập khá đông: 99/101, xã Phong Nẫm 135/139, xã Bình Thành 161/165 và xã Lương Phú 140/145. Sau học tập, có 98% đảng viên viết bản đăng ký làm theo tấm gương của Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Nguyễn Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN