Triển khai kế hoạch cải thiện bảo vệ môi trường

19/05/2022 - 09:50

BDK.VN - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch cải thiện bảo vệ môi trường (BVMT) và thực hiện đánh giá kết quả theo Bộ chỉ số môi trường, báo cáo công tác BVMT theo định kỳ. Kế hoạch ban hành nhằm cải thiện chất lượng môi trường sống; phấn đấu được xếp hạng vào nhóm tỉnh thành đạt mức khá - tốt theo đánh giá Bộ chỉ số môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt thành phân hữu cơ tại bãi rác huyện Thạnh Phú.

Hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt thành phân hữu cơ tại bãi rác huyện Thạnh Phú.

Theo kế hoạch có 26 chỉ số cải thiện công tác BVMT, nâng cao chỉ số theo Bộ chỉ số đánh giá công tác BVMT. Trong đó, tỉnh sẽ phấn đấu đến năm 2025, TP. Bến Tre và thị trấn Bình Đại đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; các khu đô thị đầu tư mới đảm bảo 100% có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Duy trì hiệu quả xử lý nước thải của 2 khu công nghiệp đã có hệ thống và khu công nghiệp mới (Khu công nghiệp Phú Thuận) đảm bảo hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trước khi tiếp nhận dự án triển khai đầu tư.

Nâng tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 100%. Đến năm 2025, đưa vào hoạt động 3 trạm quan trắc môi trường không khí trên địa bàn tỉnh... UBND tỉnh đã giao cho các ban ngành tỉnh, UBND các huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

Thời gian qua, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh được tăng cường, thực hiện ngày càng tốt hơn. Môi trường thành phần (đất, nước, không khí) được kiểm soát, chất lượng môi trường sống được bảo vệ, quản lý tốt hệ sinh thái và tăng cường công tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Tỉnh đã triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án về lĩnh vực BVMT, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu (BĐKH) như: Kế hoạch BVMT 3 năm (2022 - 2024), Đề án quản lý rác thải, phân loại rác thải tại nguồn, Kế hoạch hành động giảm rác thải nhựa, Đề án Bến Tre xanh, Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH... Triển khai có hiệu quả Luật BVMT và các văn bản chỉ đạo cấp Trung ương về lĩnh vực BVMT.

Tuy nhiên, công tác quản lý môi trường còn hạn chế. Nước thải sinh hoạt đô thị từ loại IV trở lên cần được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Cụm công nghiệp cần có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Chưa thực hiện đánh giá hiện trạng môi trường đất và biện pháp cải tạo suy thoái, ô nhiễm đất. Thiếu đầu tư trạm quan trắc tự động chất lượng môi trường không khí tại các đô thị loại IV trở lên trên 10.000 dân đô thị (trạm/10.000 người). Một số lĩnh vực như: Rác thải sinh hoạt (nhà máy xử lý và bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt ô nhiễm, chưa triển khai phân loại rác thải tại nguồn...), sản xuất than thiêu kết, chăn nuôi... làm suy thoái, ô nhiễm môi trường.

Tin, ảnh: Phan Hân

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN