Triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017

22/03/2017 - 07:00

UBND TP. Bến Tre vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Theo đó, tổng diện tích đất tự nhiên của TP. Bến Tre năm 2017 là 7.062,14ha. Trong đó, đất nông nghiệp: trên 4.763ha; đất phi nông nghiệp:  trên 2.298ha. Đất nông nghiệp cần thu hồi 71,39ha; đất phi nông nghiệp cần thu hồi 10,68ha. Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 120,79ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 90ha.  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Trúc Lâm - Phó chủ tịch UBND thành phố nêu rõ: việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm là nhiệm vụ rất quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương; đề nghị các phòng, ban từ thành phố đến xã, phường căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức công khai kế hoạch sử dụng đất tại các địa điểm công cộng, đài truyền thanh để người dân, các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất đúng quy định; UBND xã, phường căn cứ vào kế hoạch để thực hiện, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc cần phải báo cáo ngay để kịp thời giải quyết theo đúng quy định.    

Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN