Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp

06/08/2019 - 19:45

UBND tỉnh vừa triển khai Kế hoạch về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước (TĐYN) các cấp. Mục đích nhằm đánh giá kết quả phong trào TĐYN kể từ sau Đại hội TĐYN tỉnh lần thứ IX đến nay; tác động của phong trào TĐYN đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào TĐYN và công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) thời gian tới.

Biểu dương thành tích các phong trào TĐYN và tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành, các cấp, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp người dân. Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế từng ngành, từng cấp, từng đơn vị, địa phương.

Thông qua đại hội khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào TĐKT, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT.

Nhiệm vụ trước mắt là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các cá nhân, tập thể tiêu biểu gắn với không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2019, 2020, chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội TĐYN toàn quốc lần thứ X.

Các cấp, ngành phát động phong trào thi đua đặc biệt, sôi nổi, sâu rộng, thiết thực gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh. Chú trọng phát hiện các điển hình tiên tiến, nhân tố mới thật sự tiêu biểu, được quần chúng, tập thể suy tôn để biểu dương, tôn vinh kịp thời, tạo phong trào lan tỏa, hiệu quả trong cuộc sống.

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN