Triển khai Kết luận số 92 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

27/04/2014 - 16:29

Ngày 25-4-2014, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị triển khai Kết luận số 92 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp (CCTP) đến năm 2020. Đến dự có đồng chí Nguyễn Quốc Bảo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Việc thực hiện CCTP trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò của hoạt động tư pháp, sự cần thiết phải đẩy mạnh CCTP được nâng lên rõ rệt. Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động tư pháp có nhiều tiến bộ, đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định của pháp luật về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp, thi hành án, luật sư, công chứng, giám định tư pháp theo đúng chủ trương, định hướng lớn nêu trong chiến lược CCTP. Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp từng bước được kiện toàn và xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ CCTP vẫn còn chậm, chưa theo đúng lộ trình của chiến lược CCTP.

Ban chỉ đạo CCTP tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ CCTP có trọng tâm, chất lượng có chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, chiến lược CCTP vẫn còn chậm, công tác phổ biến giáo dục pháp luật vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa tốt. Mâu thuẫn, tranh chấp trong dân, đơn thư khiếu kiện còn nhiều. Số lượng án sửa, án tồn còn nhiều, khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xét xử, thi hành án còn phức tạp, án dân sự và vụ việc thi hành án dân sự vẫn còn ở mức cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tuy có được quan tâm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Cán bộ, công chức tư pháp ở hai cấp tuy được tuyển dụng đủ biên chế, nhưng chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu để đề bạt, bổ nhiệm.

Tại hội nghị, có nhiều ý kiến, kiến nghị của các ngành có liên quan về việc Quốc hội sớm điều chỉnh, sửa đổi một số quy định pháp luật về thi hành án dân sự cho phù hợp với tình hình mới. Bộ Tư pháp xem xét tăng thêm biên chế cho cơ quan thi hành án dân sự, tổ chức thi tuyển chức danh chấp hành viên.

Hội nghị cũng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 là: tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 49 và Chương trình hành động số 03 của Tỉnh ủy về chiến lược CCTP đến năm 2020; lãnh đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, làm tốt công tác tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử và ngăn ngừa sai phạm trong cán bộ, công chức các cơ quan tư pháp; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp, đảm bảo các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN