Triển khai mô hình “Nông dân dạy nông dân” năm 2018 tại Ba Tri

15/10/2018 - 15:07

Dự án AMD tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức triển khai mô hình “Nông dân dạy nông dân” năm 2018 cho các ngành, đoàn thể huyện và các xã thuộc dự án AMD huyện Ba Tri.

Theo mô hình, mỗi xã sẽ chọn 4 nông dân am hiểu về các lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, có khả năng thuyết trình ở nơi đông người để đưa đi đào tạo theo mô hình “Nông dân dạy nông dân” và tổ chức thực hiện quản lý Quỹ vật tư xoay vòng của tổ nhóm theo Nghị định 151 tại mỗi xã với các nội dung cụ thể:

Mỗi tổ nhóm không quá 10 người, gồm: 30% là hộ nghèo, cận nghèo và phụ nữ làm chủ hộ. Dự án AMD hỗ trợ mỗi tổ 70% tổng Quỹ vật tư xoay vòng theo phương án sản xuất của từng tổ không quá 10 triệu đồng/hộ (100 triệu đồng/tổ) gồm cây, con giống, thức ăn, phân thuốc …; 30% còn lại do hộ tham gia tổ góp bằng vốn vật tư đối ứng.

Hình thức trả nợ dần bằng tiền mặt hoặc hiện vật theo cam kết ban đầu của tổ. Thời gian xoay vòng không quá 12 tháng. Mỗi vòng hỗ trợ ít nhất 3 người trong tổ. Kết thúc chu kỳ, phần kinh phí hỗ trợ vật tư sẽ được bàn giao cho tổ dùng làm quỹ xoay vòng cho hộ khác.

Qua đó, sẽ tạo điều kiện giúp đỡ và tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất của người nghèo bằng việc chia sẻ kinh nghiệm của những nông dân sản xuất giỏi, sản xuất thành công thông qua việc hướng dẫn những kỹ thuật thực hành dễ hiểu, dễ làm. Đồng thời, tạo điều kiện gắn kết giữa các nông dân sản xuất cùng nhóm sản phẩm hướng tới quy trình sản xuất an toàn, hiệu quả và nhân rộng mô hình.

Đào Văn Bình

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN