Triển khai Nghị quyết IX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 đến các cấp, các ngành và cơ sở

15/12/2010 - 08:12

Tỉnh ủy Bến Tre vừa tổ chức hội nghị cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện, thành phố và các báo cáo viên trong toàn tỉnh để tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 đến các cấp, các ngành, đoàn thể và tận cơ sở.

Trên 300 cán bộ dự tập huấn được nghe bài phát biểu quan trọng và lãnh hội được nhiều ý tưởng chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong về việc triển khai Nghị quyết IX ra dân và rộng khắp trong cán bộ, đảng viên.
Hội nghị được nghe phổ biến việc triển khai học tập Nghị quyết IX Đảng bộ tỉnh đến các cấp, các ngành về những nội dung cơ bản cần quán triệt sâu; về tinh thần cốt lõi, tính khoa học, tính dân chủ và trí tuệ của Nghị quyết; về 5 thành tựu nổi bật; về 10 giải pháp chủ yếu để đạt các mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới 2010-2015.
Hội nghị triển khai, học tập Nghị quyết IX Đảng bộ tỉnh tại các cấp, các ngành đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc; dự kiến sẽ hoàn tất vào giữa tháng 1-2011.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN