Triển khai nhiệm vụ ngành công thương năm 2023

07/02/2023 - 18:34

BDK - Ngày 7-2-2023, Sở Công Thương tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành công thương năm 2023. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Bé Sáu chủ trì hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã phục hồi rõ nét và đạt được kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước tăng 12,65% so với năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 tăng 19,69% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trên 15% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Sở Công Thương đặt mục tiêu phấn đấu thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 39.600 tỷ đồng, tăng 8,49% so với ước thực hiện năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 đạt 62.000 tỷ đồng, tăng 8,7% so ước thực hiện năm 2022; kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt 1.700 triệu USD, tăng 12,61% so với ước thực hiện năm 2022; kim ngạch nhập khẩu đạt 650 triệu USD, tăng 14,04% so với ước thực hiện năm 2022; phấn đấu trong năm 2023 có ít nhất 377MW điện gió đưa vào khai thác thương mại.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chỉ đạo, ngay từ đầu năm, ngành công thương cần triển khai thực hiện nhanh và có hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong định hướng kế hoạch; cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu thành các đầu việc cụ thể, xác định rõ thời gian hoàn thành và theo dõi chặt chẽ để đảm bảo thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã đề ra.

Sở phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế. Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các giải pháp góp phần nâng cao giá cả các sản phẩm nông nghiệp, trong đó chú trọng nâng cao giá trị tăng thêm cho cây dừa. Tập trung triển khai công tác khuyến công có trọng tâm, trọng điểm. Xây dựng hoàn thành Đề án phát triển Trung tâm dừa Đồng Gò trở thành Trung tâm Nghiên cứu, phát triển dừa mang tầm quốc gia. Triển khai Đề án Phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh, trong đó nghiên cứu tổ chức thí điểm một số khu vực, lĩnh vực, ngành nghề để thu hút vốn đầu tư, góp phần tăng quy mô thương mại, dịch vụ, nguồn thu cho ngân sách. Theo dõi, phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư đưa vào khai thác các dự án để đến cuối năm 2023 có ít nhất 377MW điện gió đưa vào khai thác thương mại; tranh thủ Bộ Công Thương để đủ điều kiện khởi công Nhà máy sản xuất Hydro xanh Bến Tre. Chủ động hơn nữa trong việc theo dõi, đôn đốc công tác hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình cấp điện 110KV do Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và tạo điều kiện giải tỏa công suất các dự án điện gió.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN