Triển khai quy định về dán nhãn năng lượng

01/09/2013 - 16:30

Quy định về dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng vừa được Sở Công Thương triển khai trên địa bàn tỉnh.

Nhãn năng lượng là nhãn cung cấp thông tin về loại năng lượng sử dụng, mức tiêu thụ năng lượng, hiệu suất năng lượng và các thông tin khác giúp người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Quy định được nêu rõ tại Chương 5 thuộc Nghị định 21/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó, phương tiện, thiết bị thuộc danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng phải được dán nhãn trước khi đưa ra thị trường. Nhãn năng lượng gồm 2 loại: nhãn so sánh và nhãn xác nhận.

C.TRÚC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN