Triển khai Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm 2022

15/11/2022 - 21:23

BDK - Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 diễn ra từ ngày 10-11 đến 10-12-2022, với chủ đề “Chấm dứt dịch AIDS - Thanh niên sẵn sàng!”.

Tháng hành động nhằm huy động sự tham gia của các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, người cung cấp dịch vụ và toàn thể cộng đồng cùng tham gia phòng, chống HIV/AIDS để tiếp tục tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Triển khai tháng hành động, UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 phù hợp với điều kiện, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, địa phương trong tình hình diễn biến mới của dịch Covid-19.

Tùy từng điều kiện cụ thể, các đơn vị, địa phương tổ chức các hội nghị, hội thảo tập trung phổ biến về: tình hình dịch HIV/AIDS ở Việt Nam và tại tỉnh; tư vấn và xét nghiệm HIV; truyền thông lợi ích sự cần thiết, cách tham gia cũng như tuân thủ điều trị, lợi ích của điều trị sớm bằng thuốc ARV, tuân thủ điều trị sẽ kiểm soát được tải lượng vi-rút dưới ngưỡng phát hiện.

Mở rộng việc cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS. Truyền thông vận động chống kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV nhất là với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN