Triển khai ứng dụng Nền tảng dạy học trực tuyến

12/05/2022 - 12:09

BDK.VN - Để thực hiện hiệu quả việc triển khai ứng dụng Nền tảng dạy học trực tuyến tới 100% các cơ sở giáo dục (CSGD) trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu phòng GD&ĐT chỉ đạo các CSGD thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện, thành phố, các trường trung học phổ thông (THPT), các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) thực hiện triển khai ứng dụng Nền tảng dạy học trực tuyến phục vụ cho hoạt động dạy học tại đơn vị.

Ngành giáo dục triển khai ứng dụng Nền tảng dạy học trực tuyến.

Ngành giáo dục triển khai ứng dụng Nền tảng dạy học trực tuyến.

Sở GD&ĐT lưu ý các trường đang sử dụng hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến thì thực hiện rà soát bổ sung tính năng, phần mềm để đáp ứng yêu cầu. Đối với các trường chưa thực hiện thì lựa chọn triển khai một hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến được sử dụng riêng hoặc kết hợp các phần mềm. Các phần mềm kết nối gồm: phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến trực tiếp; hệ thống quản lý học tập trực tuyến. Các chức năng tối thiểu của phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến trực tiếp và hệ thống quản lý học tập trực tuyến thực hiện theo Điều 9, Thông tư 09/2021/TT-BGD&ĐT ngày 30-3-2021 của Bộ GD&ĐT.

Lãnh đạo các trường tổ chức tập huấn giáo viên sử dụng công cụ Powerpoint với tính năng ghi âm và kết xuất video dạy học để tạo học liệu dạy học. Tùy theo điều kiện và yêu cầu của đơn vị, nhà trường có thể triển khai sử dụng công cụ khác cho phép giáo viên quản lý nội dung học tập trực tuyến, thiết kế nội dung học tập, học liệu dạy học trực tuyến. Rà soát đảm bảo các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin về máy tính, đường truyền internet, hệ thống mạng wifi … đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trực tuyến của đơn vị.

Tiếp tục truyền thông cho phụ huynh để phụ huynh chuẩn bị cho học sinh thiết bị học tập trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; rà soát, có phương án hỗ trợ hoặc đề nghị hỗ trợ các học sinh nghèo, khó khăn về phương tiện học tập trực tuyến, từng bước tiến đến tất cả học sinh đều có phương tiện, thiết bị để tham gia học tập trực tuyến.

Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), THPT tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đúng quy định về việc quản lý, tổ chức dạy học trực tuyến trong  CSGD phổ thông và CSGD thường xuyên. Quan tâm đầu tư xây dựng học liệu dạy học trực tuyến, thực hiện các tiết dạy trực tuyến hiệu quả, phù hợp với nội dung bài học và điều kiện nhà trường, khai thác hệ thống LMS hoặc hệ sinh thái Google, Microsoft… để chuyển tải tài liệu dạy học giúp học sinh có điều kiện tiếp cận hệ thống tư liệu học tập phục vụ tốt hơn cho việc dạy và học.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN