Triển khai vốn vay kích cầu đến các doanh nghiệp

20/02/2009 - 16:18
Một chủ doanh nghiệp đặt câu hỏi về những vấn đề bức thiết trong vay vốn.

Ngày 19-2-2009, Chi nhánh Ngân hàng phát triển (NHPT) Bến Tre gặp gỡ doanh  nghiệp, hợp tác xã, đại diện lãnh đạo các huyện, thị và các ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn tỉnh triển khai gói kích cầu của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc bảo lãnh cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay.

Theo quy chế kèm theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg thì đối tượng được NHPT Việt Nam bảo lãnh vay vốn là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (kể cả hợp tác xã), có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng và sử dụng tối đa 500 lao động (trong quy chế này gọi chung là doanh nghiệp). NHPT Việt Nam bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (vay vốn đầu tư tài sản cố định); phương án sản xuất

Kinh doanh (vay vốn lưu động) phù hợp quy định của pháp luật. Không bảo lãnh cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh bất động sản, kinh doanh chứng khoán, dịch vụ (trừ dịch vụ giao thông vận tải hàng hóa, giáo dục đào tạo và y tế), vay vốn để thanh toán nợ của các hợp đồng tín dụng khác. Doanh nghiệp vay vốn bảo lãnh phải có dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, quy mô tối thiểu 100 triệu đồng, không có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế; không nợ đọng thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nợ đọng thuế nhưng dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hoặc phương án sản xuất  kinh doanh có hiệu quả vẫn được bên bảo lãnh thẩm định, quyết định  bảo lãnh. Thời hạn bảo lãnh vay vốn phù hợp với thời hạn cho vay của bên nhận bảo lãnh và không vượt quá thời hạn thu hồi vốn và chu kỳ sản xuất  kinh doanh. Mức phí bảo lãnh vay vốn tối đa bằng 0,5%/năm/số tiền được bảo lãnh. Tại hội nghị các doanh nghiệp được giải đáp  thấu đáo nhiều  vấn đề chưa thông suốt  liên quan quy chế kèm theo quyết định này.

Ông Trần Văn Gôm-Giám đốc Chi nhánh NHPT Bến Tre khẳng định, đây là quyết định nằm trong nhóm giải pháp kích cầu cấp bách của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Ông đề nghị quan hệ ba bên  là: ngân hàng bảo lãnh, doanh nghiệp được bảo lãnh và  các ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn tỉnh cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình thủ tục để doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn vay. Đối với doanh nghiệp cần sử dụng nguồn vốn đúng mục đích để ổn định và phát triển sản xuất, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ  của quy chế. Các doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận vốn vay liên hệ trực tiếp  Chi nhánh NHPT Bến Tre.

Bài, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN