Triển khai xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí

05/08/2022 - 16:38

BDK.VN - Ngày 5-8-2022, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, thực hiện tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa người làm báo Việt Nam.

Lãnh đạo các đơn vị ký giao ước thi đua thực hiện xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí.

Lãnh đạo các đơn vị ký giao ước thi đua thực hiện xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre Lê Thị Thanh Nga đã công bố bộ tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa người làm báo Việt Nam. Bộ tiêu chí được Hội Nhà báo Việt Nam ban hành kèm Quyết định số 70a/QĐ-HNBVN ngày 21-6-2022, bao gồm 6 tiêu chí dành cho cơ quan báo chí văn hóa và 6 tiêu chí văn hóa của người làm báo. Các tiêu chí nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước cũng như sự phát triển của các cơ quan báo chí.

Tiêu chí văn hóa người làm báo chú trọng xây dựng người làm báo tận tụy, trách nhiệm với công việc, hành nghề trung thực, công tâm, không vụ lợi, không sách nhiễu, cửa quyền, giữ gìn phẩm giá, tư cách người làm báo. Người làm báo có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Đồng thời các tiêu chí hướng người làm báo đến rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ, tôn trọng quyền con người, quyền riêng tư, không gây tổn thương tinh thần, nhân phẩm, danh dự cá nhân và tổ chức, nêu cao tính nhân văn trong tác phẩm báo chí cũng như trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp, văn minh trong quan hệ công tác, chuẩn mực, thân thiện với công chúng...

Các đại biểu đã tập trung trao đổi giải pháp triển khai, phổ biến cụ thể, có hiệu quả bộ tiêu chí để thực hiện tại các đơn vị. Các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam đưa nội dung tiêu chí vào nội quy hoạt động và quy trình tác nghiệp của cơ quan, của hội, đề cao yếu tố văn hóa trong sáng tạo tác phẩm báo chí, trong đánh giá chất lượng tác phẩm, lồng ghép nội dung của tiêu chí vào sinh hoạt cơ quan, các hội nghị sơ kết, tổng kết, đưa tiêu chí vào tiêu chuẩn bình xét thi đua, khen thưởng.

Ban thư ký 4 chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh ký giao ước thi đua thực hiện xây dựng môi trường văn hóa trong chi hội.

Ban thư ký 4 chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh ký giao ước thi đua thực hiện xây dựng môi trường văn hóa trong chi hội.

Tại hội nghị, lãnh đạo Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre đã ký giao ước thi đua với Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre; 4 chi hội trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre đã ký giao ước thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và tại các chi hội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Thọ nhấn mạnh, 2 cơ quan báo chí của tỉnh và các chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh tập trung phổ biến đầy đủ bộ tiêu chí cho các nhà báo, các hội viên, nhất là nội dung các tiêu chí văn hóa người làm báo để các nhà báo, hội viên tích cực thực hiện. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và cuối năm có báo cáo, đánh giá việc  thực hiện.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN