Trưa ngày 30-11-2021, tỉnh có 330 ca mắc Covid-19

30/11/2021 - 11:19

BDK.VN - Từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 30-11-2021, tỉnh có 330 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 7.789 ca. Trong đó có 3.604 ca ra viện và 65 ca tử vong.

Cán bộ y tế làm công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19.

Cán bộ y tế làm công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19.

Các ca mắc mới gồm:

Giồng Trôm 82 ca tại Phong Nẫm (9), Tân Thanh (8), Thạnh Phú Đông (8), Bình Thành (7), Tân Lợi Thạnh (6), Châu Hòa (5), Bình Hòa (4), Sơn Phú (4), Thị trấn (4), Tân Hào (3), Châu Bình (3), Hưng Lễ (3), Hưng Phong (3), Lương Hòa (3), Lương Phú (3), Phước Long (3), Hưng Nhượng (2), Long Mỹ (1), Lương Quới (1), Mỹ Thạnh (1), Thuận Điền (1). Trong đó, ca Thạnh Phú Đông (2), Sơn Phú có triệu chứng đến trạm test, kết quả dương tính; 2 ca Bình Thành, Châu Bình người về từ vùng dịch, đến trạm test sàng lọc, kết quả dương tính.

+ Ca Phong Nẫm công nhân lò dừa Tiến Phát - Mỹ Thạnh - Giồng Trôm, có triệu chứng đến trạm y tế xét nghiệm, kết quả dương tính; ca Lương Hòa, Phong Nẫm, Châu Hòa tự đến trạm xét nghiệm, kết quả dương tính; ca Bình Thành công nhân Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre, test tầm soát cộng đồng; 1 ca Thạnh Phú Đông công nhân Công ty may Việt Thành - KCN Giao Long, có triệu chứng đến trạm y tế xét nghiệm, kết quả dương tính;  ca Lương  Quới test nhanh tầm soát dương tính tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Giồng Trôm; 1 ca Châu Bình công nhân Công ty Gấu Bông, đến trạm xét nghiệm, kết quả dương tính; 1 ca Thạnh Phú Đông test nhanh dương tính, F1 Công ty Trung Việt Thái;

+ Các ca Hưng Lễ, Lương Phú, Bình Thành, Tân Hào, Tân Lợi Thạnh, Thị trấn, Châu Hòa, Thạnh Phú Đông, Phước Long, Tân Thanh, Bình Hòa, Phong Nẫm, Hưng Phong, Thuận Điền, Lương Hòa test nhanh tầm soát tại Công ty FAS; các ca còn lại tiếp xúc F0.

Mỏ Cày Nam 49 ca tại Bình Khánh (10), Cẩm Sơn (9), Tân Hội (7), Thị trấn (4), Đa Phước hội (3), An Thới (3), Thành Thới A (3), Định Thủy (2), Phước Hiệp (2), Thành Thới B (2), Hương Mỹ (1) An Định (1), An Thạnh (1), Tân Trung (1). Trong đó, các ca Đa Phước Hội, An Thới, Thành Thới A, Bình Khánh Đông, Tân Hội, Cẩm Sơn (2), Bình Khánh, Phước Hiệp, Thành Thới B,  Tân Trung test nhanh tầm soát tại công ty FAS; ca Thành Thới A công nhân Công ty Khải Doanh, đau họng dến Trạm y tế test dương; các ca Thị trấn, Bình Khánh có triệu chứng đến trạm test, kết quả dương tính; 1 ca Bình Khánh người về từ vùng dịch, đến trạm test sàng lọc, kết quả dương tính; ca An Thạnh, Thị trán, Bình Khánh tiếp xúc F0.

Bình Đại 42 ca tại  Thới Thuận (8), Vang Quới Tây (6), Đại Hòa Lộc (4), Thừa Đức (4), Châu Hưng (3), Thị trấn (3), Lộc Thuận (2), Long Định (2), Bình Thới (2), Thạnh Phước (2), Thạnh Trị (2), Bình Thắng (1), Phú Thuận (1), Tam Hiệp (1), Vang Quới Đông (1). Trong đó, ca Thị trấn, Long Định, Thạnh Phước, Vang Quới Tây, Thạnh Trị, Châu Hưng, Phú Thuận test nhanh tầm soát tại công ty FAS; các ca Lộc Thuận, Thới Thuận, Bình Thắng, Châu Hưng, Thừa Đức, Thị trấn có triệu chứng đến trạm test, kết quả dương tính; các ca còn lại tiếp xúc F0.

Ba Tri 33 ca tại An Ngãi Trung (6), An Bình Tây (5), An Đức (2), An Thủy (2), Bảo Thạnh (2), Mỹ Hòa (2), Mỹ Nhơn (2), Tân Hưng (2), Tân Thủy (2), Tân Xuân (2), Thị trấn (1), Mỹ Thạnh (1), Mỹ Chánh (1), An Hòa Tây (1), An Ngãi Tây (1), An Phú Trung (1). Trong đó, ca khong rõ địa chỉ, An Ngãi Trung, An Đức, An Hòa Tây, An Thủy, có triệu chứng đến trạm test, kết quả dương tính; ca Mỹ Thạnh ông nhân Công ty PungKook, Khu Công nghiệp Giao Long, đến trạm xét nghiệm, kết quả dương tính; ca An Bình Tây công nhân Công ty FAS, đến trạm y tế xét nghiệm, kết quả dương tính; các ca còn lại tiếp xúc F0.

Châu Thành 30 ca tại Quới Sơn (6), Phú Túc (3), Hữu Định (3), Thị trấn (3), An Hóa (2), An Phước (2), Giao Long (2), Tiên Thủy (2) Giao Hòa (1), An Khánh (1), An Hiệp (1), Phú Đức (1), Phước Thạnh (1), Tân Phú (1), Tân Thạch (1). Trong đó, ca Phú Túc, Phú Đức, An Phước, An Hiệp, Quới Sơn, Hữu Định (2), Tân Thạch, Giao Long, Tiên Thủy, Thị trấn, An Hóa, Tân Phú, An Khánh, test nhanh tầm soát tại Công ty FAS.

Mỏ Cày Bắc 26 ca tại Tân Phú Tây (6), Tân Thành Bình (4), Thanh Tân (4), Hòa Lộc (3), Thạnh Ngãi (2), Thành An (2) Phước Mỹ Trung (2), Tân Bình (1), Nhuận Phú Tân (1), Khánh Thạnh Tân (1). Trong đó ca Thành An tự đến trạm xét nghiệm, kết quả dương tính; các ca Phước Mỹ Trung, Tân Bình tự test tại nhà, kết quả dương tính; ca Tân Phú Tây làm Công ty Xăng Dầu Hưng Khánh Trung A, đến trạm xét nghiệm tầm soát, kết quả dương tính; 1 ca Tân Phú Tây công nhân Công ty FAS, đến trạm xét nghiệm, kết quả dương tính; 1 ca Khánh Thạnh Tân công nhân Công ty Huỳnh Phúc, đến trạm y tế xét nghiệm, kết quả dương tính; các ca còn lại xét nghiệm tầm soát cộng đồng, kết quả dương tính.

Thạnh Phú 25 ca tại Thị trấn (5), An Điền (3), Thạnh Hải (3), Thạnh Phong (2), Đại Điền (2), Giao Thạnh (2), Thới Thạnh (2), Hòa Lợi (1), Mỹ An (1), Mỹ Hưng (1), Phú Khánh (1), An Nhơn (1), Bình Thạnh (1). Trong đó, ca Phú Khánh, Mỹ Hưng, Thị trấn, Giao Thạnh, Thạnh Hải xét nghiệm, kết quả dương tính; 4 ca Thị trấn người về từ vùng dịch, đến trạm test sàng lọc, kết quả dương tính; ca Thạnh Phong, Thạnh Hải tiếp xúc F0, các ca còn lại test nhanh tầm soát tại Công ty FAS.

Chợ Lách 22 ca tại Thị trấn (7), Long Thới (6), Vĩnh Thành (5), Tân Thiềng (2), Vĩnh Bình (2). Trong đó, ca Vĩnh Thành, Tân Thiềng test nhanh tầm soát tại Công ty FAS; các ca còn lại đều có triệu chứng báo trạm y tế test nhanh dương tính.

TP. Bến Tre 11 ca tại Phú Khương (3), Sơn Đông (3), Phú Tân (2), An Hội (1), Mỹ Thạnh An (1), Phú Hưng (1). Trong đó, 2 ca Phú Tân test nhanh tầm soát cộng đồng, kết quả dương tính; các ca còn lại test nhanh tầm soát tại công ty FAS.

Ngoài tỉnh 10 ca có địa chỉ tại Long An (2), Vĩnh Long (2), Bình Dương (1), TP. Hồ Chí Minh (1), Trà Vinh (1), Bình Thuận (1), Đồng Tháp (1), Tiền Giang (1). Trong đó, ca Đồng Tháp có triệu chứng khai báo trạm y tế, test nhanh dương tính; các ca còn lại test nhanh tầm soát tại Công ty FAS.

Trong số ca mắc mới, có 321 ca trong tỉnh (301 ca cộng đồng, 20 ca khu cách ly), ngoài tỉnh 9 ca tại cộng đồng.

Các ca cộng đồng trong tỉnh gồm:

Công ty FAS 169, Công ty dừa Tiến Phát 1 ca, Công ty Bao bì Bến Tre 1 ca, Công ty Việt Thành 1 ca, Công ty Thuận Phong 1 ca, Công ty Gấu bông 1 ca, Công ty Pungkook 1 ca, Công ty Khải Doanh 1 ca, Công ty Xăng dầu 1 ca, Ngân hàng Agribank 1 ca.

Giồng Trôm 28 ca, Chợ Lách 19 ca, Mỏ Cày Bắc 14 ca, Ba Tri 10 ca, Mỏ Cày Nam 29 ca, Thạnh Phú 7 ca, Bình Đại 14 ca, TP. Bến Tre 2 ca.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN