Trung Quốc công bố Sách Trắng quốc phòng

24/07/2019 - 20:29

Ngày 24-7-2019, Trung Quốc công bố Sách Trắng quốc phòng nhằm vạch ra chính sách quốc phòng của nước này trong thời kỳ mới, đồng thời đưa ra một bức tranh tổng quan để cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về lĩnh vực quốc phòng của Trung Quốc.

Hãng thông tấn NHK của Nhật Bản đưa tin về lễ công bố Sách Trắng quốc phòng của Trung Quốc, ngày 24-7-2019.
Hãng thông tấn NHK của Nhật Bản đưa tin về lễ công bố Sách Trắng quốc phòng của Trung Quốc, ngày 24-7-2019.

Sách Trắng có tựa đề: “Quốc phòng của Trung Quốc trong thời kỳ mới”, gồm 27.000 chữ, do Văn phòng Thông tin Hội đồng nhà nước (Văn phòng Thông tin Chính phủ) Trung Quốc công bố.

Sách Trắng được chia làm 6 phần, gồm: Tình hình an ninh quốc tế; Chính sách quốc phòng mang tính phòng vệ của Trung Quốc trong thời kỳ mới; Thực hiện sứ mệnh và nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang Trung Quốc trong thời kỳ mới; Cải cách quốc phòng và các lực lượng vũ trang Trung Quốc; Chi tiêu quốc phòng vừa phải và hợp lý; Chủ động đóng góp xây dựng một cộng đồng cùng một tương lai chung cho nhân loại.

Một số dữ liệu và 10 bảng phân tích các chủ đề về chi tiêu quốc phòng cùng các hoạt động hợp tác quốc tế của Trung Quốc đã được bổ sung vào phần phụ lục của Sách Trắng.

Sách Trắng quốc phòng của Trung Quốc nêu rõ, “hợp tác cùng có lợi” vẫn duy trì là xu thế không thể đảo ngược của thời đại, đồng thời chỉ ra một số yếu tố bất ổn tiềm năng trong lĩnh vực an ninh quốc tế cũng như tình hình còn nhiều biến động trên thế giới.

Sách Trắng khẳng định, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và các lợi ích phát triển của Trung Quốc là mục tiêu cơ bản của quốc phòng Trung Quốc trong thời kỳ mới, với đặc điểm cơ bản là “không theo đuổi quyền bá chủ, bánh trướng hay mở rộng tầm ảnh hưởng”. Trung Quốc mạnh mẽ tin tưởng rằng, “tư tưởng bá quyền và bành trướng sẽ thất bại còn an ninh và thịnh vượng sẽ được chia sẻ”. Sách Trắng khẳng định Trung Quốc sẽ theo đuổi chính sách quốc phòng mang tính chất phòng vệ.

Sách Trắng nêu rõ, Trung Quốc đề ra mục tiêu hoàn tất hiện đại hóa quân đội vào năm 2035, “thay đổi hoàn toàn các lực lượng vũ trang nhân dân trở thành các lực lượng mang tầm cỡ thế giới vào giữa thế kỷ 21”.

Đây là lần thứ 10 Trung Quốc ra Sách Trắng quốc phòng kể từ năm 1988. Bản Sách Trắng quốc phòng gần đây nhất được Trung Quốc công bố vào năm 2015 đã đề cập tới một “sự chuyển dịch chiến lược”, hướng tới các nhiệm vụ ngày càng mở rộng trên phạm vi toàn cầu cho Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Nguồn: ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN