Trung Quốc : Đại hội ĐCS lần thứ 17

15/10/2007 - 13:35

Quan cảnh hội nghị

Đại hội Đảng CS Trung Quốc lần thứ 17 được khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào thứ hai ngày 15-10 -2007

Đại hội Đảng CS Trung Quốc được tổ chức định kì 5 năm một lần và Đại hội lần này được xem là một sự kiện quan trọng được diễn ra ở giai đoạn then chốt trong công cuộc cải cách và phát triển Trung Quốc.


Tại Đại hội, Đảng CS Trung Quốc tổng kết lại những kinh nghiệm thực tiễn trong việc quản lý đất nước và những thành tựu đã đạt được trong vòng 5 năm qua.


Vào ngày 12-10, Hội nghị Đảng CS Trung Quốc lần thứ 7 khoá 16 đã bế mạc và ra thông cáo ấn định ngày 15-10 sẽ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 17 của Đảng CS Trung Quốc. Tại đây, Tổng Bí Thư Hồ Cẩm Đào trình bản báo cáo của Uỷ Ban Trung ương Đảng khoá 16 trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17. Đại hội đại biểu lần này, các đại biểu thảo luận và thông qua bản hội thảo sửa đổi một số điều của Điều lệ Đảng.


Hiện nay, Ban lãnh đạo thảo luận các vấn đề quan trọng thúc đẩy quá trình xây dựng CNXH, chính trị xã hội ở Trung Quốc theo đường lối chủ trương của Đảng được tiến hành trong Đại hội này.


Theo dự kiến, có 2.237 đại biểu đại diện cho 73 triệu đảng viên tham gia Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiều hơn 100 người so với đại hội Đảng CS Trung Quốc lần thứ 16 vào năm 2002.


Trong 5 năm qua, Thế giới đã chứng kiến những bước đột phá ngoạn mục của Trung Quốc. Các nhà phân tích cho biết, tro

Quốc Hùng (Theo BBC, Xinhua, VTV).

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN