Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết hơn 4 ngàn hồ sơ

28/11/2021 - 19:00

BDK - Tháng 11-2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận 5,25 ngàn hồ sơ (HS) các loại, Trong đó, có 461 HS kỳ trước chuyển sang; tiếp nhận mới trực tiếp 2,78 ngàn HS; tiếp nhận trực tuyến 1,9 ngàn HS; tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 103 HS.

Trung tâm đã giải quyết 4.283/5.259 HS (tỷ lệ 81,4%). Trong đó, có 4,27 ngàn HS được giải quyết đúng và trước hạn (tỷ lệ 99,9%), có 5 HS giải quyết trễ hạn. Trung tâm đang giải quyết 976 HS (còn trong thời hạn giải quyết).

Nguyên nhân HS trễ hạn, do có 5 HS xin cấp phiếu lý lịch tư pháp, đương sự không khai báo tình trạng án tích và các cơ quan chậm cung cấp thông tin.

 Theo thống kê, cơ quan tiếp nhận nhiều HS trong tháng là Sở Công Thương. Các cơ quan tiếp nhận ít HS gồm: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN