Trước 30-11, các địa phương phải xóa hoàn toàn các loại phí, lệ phí trái quy định

03/11/2007 - 02:38
Một điểm thu phí ở An Giang. Ảnh minh họa.

* Trong quý 4-2007 sẽ có đề án về học phí và viện phí mới

Đến ngày 30-11-2007 nếu tỉnh, thành phố nào còn các khoản phí, lệ phí trái với quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng.

Đó là một trong những nội dung của Chỉ thị số 24 do Thủ tướng ký ngày 1-11. Thủ tướng chỉ thị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố bãi bỏ ngay những khoản thu phí, lệ phí không có tên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006. Đối với các khoản phí, lệ phí có tên trong Danh mục chi tiết phí và lệ phí, nhưng chưa có văn bản của cấp có thẩm quyền hướng dẫn thì chưa được phép thu, không được vận dụng mức thu của các khoản phí, lệ phí khác có tính chất tương tự để thu. Trường hợp địa phương đã tổ chức thu thì phải dừng ngay.

Đối với các khoản huy động đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện, Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện. HĐND, UBND các cấp không được ra văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng. Đồng thời, chỉ đạo việc kiểm tra và xử lý tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc các quy định trên đây; báo cáo Thủ tướng trước ngày 30-11 về kết quả thực hiện rà soát, bãi bỏ, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí và các khoản huy động đóng góp của nhân dân ở địa phương.

Thủ tướng cũng yêu cầu trong quý 4-2007 Bộ GD-ĐT có trách nhiệm hoàn thành việc xây dựng Đề án về học phí, Bộ Y tế hoàn thành việc xây dựng Đề án về viện phí trình Chính phủ.

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN