Trưởng ấp, khu phố có vai trò rất quan trọng

11/03/2008 - 09:34

Với tư cách là người đứng đầu cơ quan tham gia xây dựng chính quyền, ông Hồ Vĩnh Sang - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá: Vai trò của trưởng ấp, khu phố hiện nay rất quan trọng. Ấp, khu phố là cấp hành chính dưới xã, phường, thị trấn và là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Trong quá trình làm việc, trưởng ấp, khu phố chịu sự lãnh đạo của chi bộ Đảng ở ấp, khu phố, chịu sự quản lý, điều hành của UBND cấp xã, phối hợp chặt chẽ với ban công tác mặt trận và các đoàn thể, tổ nhân dân tự quản; thường xuyên gắn bó sâu sát với địa bàn dân cư để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

* Mười năm Bến Tre có chức danh trưởng ấp, điều đạt được lớn nhất là gì, thưa ông?

 

- Trước năm 1998, ở Bến Tre chưa tổ chức bầu chức danh trưởng ấp mà tập thể cử 1 cán bộ có nhiệm vụ như trưởng ấp để tham gia điều hành công việc ở ấp, khu phố. Trách nhiệm của cán bộ này trước dân cũng chưa thật rõ. Hiệu quả nói chung trong nhiều hoạt động của ấp, khu phố chưa cao.

Từ năm 1998 đến nay, Bến Tre đã qua 3 lần bầu cử chức danh trưởng ấp, khu phố theo nhiệm kỳ. Thời gian qua, trưởng ấp đã góp phần quan trọng mang nhiều kết quả tích cực như: phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ngày càng mạnh mẽ, kinh tế - xã hội và đời sống văn hóa không ngừng phát triển, dân chủ cơ sở được phát huy rộng rãi qua các hình thức hoạt động tự quản, giải quyết các công việc trong nội bộ cộng đồng dân cư, đảm bảo đoàn kết, thống nhất và giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh…

 

* Thưa ông, điều kiện cần và đủ để trở thành người trưởng ấp của dân là gì?

 

- Tiêu chuẩn hiện nay đối với trưởng ấp, khu phố là: người có hộ khẩu và cư trú thường xuyên ở ấp, khu phố đó: đủ 21 tuổi trở lên; có sức khỏe, đạo đức và tư cách tốt, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; trình độ học vấn tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, có hiểu biết nhất định về quản lý nhà nước, có năng lực và phương pháp tổ chức, vận động nhân dân thực hiện tốt công việc của cộng đồng và cấp trên giao; được nhân dân trong ấp, khu phố tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và những quy định của chính quyền địa phương.

Phương Yến (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN