Truyền thông chính sách “nhận thức - hành động - nguồn lực”

24/11/2022 - 17:08

BDK.VN - Chiều 24-11-2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách (TTCS) “nhận thức - hành động - nguồn lực”. Tại điểm cầu Trung ương, tham dự và chủ trì có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Tại điểm cầu tỉnh có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Lãnh đạo chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.Lãnh đạo chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, công tác truyền thông các chủ trương, đường lối, chính sách luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng với phương châm truyền thông phải đi trước để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Trong thực tiễn triển khai, nhiều vấn đề nảy sinh trong cách thức tổ chức bộ máy và đầu tư nguồn lực cho công tác này. Nhiều tình huống bị động, lúng túng trong việc chủ động cung cấp thông tin chính sách hoặc thực hiện công việc này chưa thật sự hiệu quả.

Mặt khác, không gian truyền thông giờ đây phức tạp, đa dạng hơn trước. Có lúc các nguồn thông tin không chính thống có xu hướng lấn át các kênh thông tin chính thống từ cơ quan nhà nước. Trước thực tế đó, đòi hỏi phải đánh giá lại cách thức tổ chức và thực hiện công tác TTCS trong tình hình mới.

Nhằm mục tiêu làm tốt hơn công tác TTCS, các đại biểu là lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương chia sẻ tham luận về giải pháp TTCS của các đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tham dự tại điểm cầu tỉnh.Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá: TTCS là phần quan trọng trong hoạt động truyền thông của Đảng, Nhà nước. Trong đó, có truyền thông của Chính phủ, có vai trò hết sức quan trọng, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, nguồn lực cho sự phát triển. Đồng thời đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT tiếp thu đầy đủ ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội nghị để hoàn thiện Chỉ thị về công tác TTCS và sớm ban hành trong thời gian tới.

Theo Thủ tướng Chính phủ, TTCS tập trung vào người dân, mọi chính sách đều hướng đến người dân. Xây dựng chính sách phải hướng đến người dân và người dân phải tham gia vào xây dựng chính sách, pháp luật. Người dân cũng phải tham gia tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng. Để công tác TTCS hiệu quả, các đơn vị, địa phương cần có đầu tư thỏa đáng, phù hợp các công cụ, phương tiện, nguồn nhân lực; bố trí kinh phí chi cho công tác  này.

Tin, ảnh: Phan Hân

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN