Từ 1-10-2008: Tăng thêm 15% mức lương hưu với 4 nhóm đối tượng

14/09/2008 - 12:15

Từ ngày 1/10 tới, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ tăng thêm 15% đối với 4 nhóm đối tượng theo Nghị định được Chính phủ ban hành ngày 12/9.

Theo đó, điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương hưu hàng tháng; Cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng; Người hưởng trợ cấp mất sức lao động và hưởng trợ cấp hàng tháng; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Cụ thể, từ ngày 1-10-2008, tăng thêm 15% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng nêu trên.

Nguồn HNM

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN