Từ 1/3, giá bán điện bình quân tăng 8,92%

15/02/2009 - 13:27
Công trường thuỷ điện Sơn La

Từ 1/3/2009, giá bán lẻ điện bình quân sẽ tăng lên 8,92% so với giá điện bình quân năm 2008, ở mức 948,5 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT). Mức tăng này đã được quy định tại Quyết định 21/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt Đề án bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường ban hành ngày 12/2. 

Năm 2009, giá bán lẻ điện cho sinh hoạt vẫn được tính theo bậc thang và áp dụng thống nhất chung trong cả nước, không phân biệt giữa khu vực thành thị và khu vực nông thôn. 

Tuy nhiên, bậc thang đầu tiên là 50 kWh thay vì 100kWh như hiện nay. Mức bù giá cho bậc thang này bằng 35-40% giá bán điện bình quân năm nay. Giá điện cho bậc thang tiếp theo (từ 51-100 kWh) bằng giá thành bình quân, không có lợi nhuận. 

Trường hợp các tổ chức kinh doanh điện nông thôn chưa đủ điều kiện thực hiện bán lẻ điện theo biểu giá điện sinh hoạt bậc thang ngay từ 1/3/2009, Thủ tướng cho phép lùi thời hạn áp dụng phương thức bán lẻ điện này chậm nhất đến ngày 1/9/2009. Trong khoảng thời gian này, tạm thời tiếp tục áp dụng giá trần điện nông thôn hiện hành là 700 đồng/ kWh. 

Giá bán buôn điện nông thôn cho từng bậc thang bằng giá bán lẻ của bậc thang đó giảm trừ từ 25% tới tối đa là 30% cho tổn thất điện năng và chi phí hợp lệ cho quản lý vận hành lưới điện nông thôn. 

Từ năm 2010, từng bước áp dụng giá trần bán lẻ điện cho các khách hàng sản xuất và dịch vụ, cho phép các công ty điện lực dần được bán điện cho khách hàng theo giá thỏa thuận dưới giá trần. 

Đặc biệt, từ năm nay, cơ chế bù giá cho các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, là những hộ có mức tiêu thụ điện ít hơn hoặc bằng 50 kWh/tháng được áp dụng bằng cách khấu trừ trực tiếp từ hóa đơn tiền điện hàng tháng. 

Từ ngày 1/1/2010, giá bán điện được thực hiện trên cơ sở giá thị trường. Cơ chế điều chỉnh giá điện được thực hiện hàng năm. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính quyết định việc điều chỉnh tăng hoặc giảm giá điện. Mức điều chỉnh giá điện nếu thấp hơn hoặc bằng 5% so với giá bán điện bình quân của năm trước thì sẽ do Bộ Công Thương phê duyệt, nếu cao hơn 5% so với giá bình quân của năm trước thì Bộ Công Thương xem xét và trình, Bộ Tài chính thẩm định và báo cáo Thủ tướng phê duyệt. 

Nguồn VNN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN