Từ 21-9-2009, đổi mũ bảo hiểm cũ và trợ giá 50.000đ cho nhiều đối tượng

25/09/2009 - 08:02

Theo Ban ATGT, Trung tâm hỗ trợ  nông dân- nông thôn, Chi nhánh phía Nam, thuộc Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Ban ATGT các huyện, thành phố tổ chức chương trình Đổi mũ bảo hiểm kém chất lượng lấy mũ bảo hiểm mới, đúng qui chuẩn.

Chương trình được triển khai trong tất cả các huyện, thành phố trong tháng 9-2009. Mỗi huyện tổ chức từ 4 đến 5 điểm thu đổi. Theo Ban tổ chức,  tại các điểm đổi mũ đều có giấy chứng nhận sản phẩm mũ đạt tiêu chuẩn, có niêm yết giá theo qui định. Khi nông dân đem mũ bảo hiểm cũ, kém chất lượng đổi lấy mũ mới được trợ giá 50.000đ. Các đối tượng chính sách như thương binh, gia đình liệt sĩ được ưu tiên giảm giá. Dự kiến tổng số mũ bảo hiểm được đổi trong đợt nầy khoảng 24.500 cái.

Từ ngày 21 đến 27-9-2009, chương trình đã bắt đầu khởi động tại 23 xã, thị trấn của huyện Ba Tri. Ngày 28 -9 đến 3-10-2009 chương trình thực hiện tại 22 xã, thị trấn của huyện Giồng Trôm. Các huyện còn lại sẽ tiếp tục đổi trong tháng 10-2009.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN