Tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam

02/02/2010 - 07:48
Đoàn đại biểu Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Tự hào về những chặng đường vẻ vang 80 năm qua, Đảng ta sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để đảm đương được những nhiệm vụ lịch sử mà toàn dân tộc và nhân dân giao phó  

Ngày 1/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì buổi tiếp các đoàn đại biểu tới chúc mừng nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930-3/2/2010).

Cùng tham gia buổi tiếp có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Chi, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Đoàn đại biểu Nhà nước do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu; đoàn đại biểu Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu; đoàn đại biểu Chính phủ do Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu; đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm dẫn đầu và các Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Thành phố Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam; Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; đoàn đại biểu kiều bào Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, một số ban của Đảng, ngành, đoàn thể đã trân trọng dâng lên Đảng những lẵng hoa tươi thắm; báo cáo với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các vị lãnh đạo Đảng về các kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức mình trong năm 2009 và những năm vừa qua.

Các đoàn đại biểu bày tỏ niềm tự hào về Đảng quang vinh; Bác Hồ vĩ đại đã dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác, đất nước ngày càng phát triển, đời sống của các tầng lớp nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Trong tình hình khó khăn, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam bước đầu vượt qua những thử thách, tiếp tục giữ ổn định và đi lên.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm khẳng định quyết tâm của Mặt trận Tổ quốc cùng toàn thể dân tộc Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng đất nước phát triển, phồn vinh, sánh vai cùng các nước trên thế giới.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Việt kiều tại Đức thay mặt cho đoàn đại biểu kiều bào bày tỏ những ấn tượng mạnh mẽ về sự thay đổi mọi mặt của đất nước và đời sống của nhân dân. Đồng bào ta ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc, dõi theo từng bước đi của nước nhà và mong Đảng có thêm nhiều chính sách tạo điều kiện cho kiều bào đóng góp tài trí, công sức xây dựng Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng  

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp, những tình cảm, sự tin cậy mà các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể dành cho Đảng cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư nêu rõ: Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam suốt 80 năm qua bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó có sự hy sinh, chiến đấu, lao động sáng tạo của toàn dân dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng.

Tổng Bí thư đánh giá cao những đóng góp của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các hội viên các tổ chức này, lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài vào những thành tựu vô cùng to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đã giành được trong 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư nêu rõ: Đảng ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội. Quá trình thực hiện “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” sẽ còn không ít chông gai, khó khăn. Đặc biệt trong năm 2010 này và những năm tiếp theo sẽ còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tổng Bí thư cũng khẳng định: Tự hào về những chặng đường vẻ vang 80 năm qua, Đảng ta sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để đảm đương được những nhiệm vụ lịch sử mà toàn thể dân tộc và nhân dân giao phó trên cơ sở huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp để đưa đất nước ta phát triển bền vững, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc, bảo vệ lợi ích của dân tộc.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2010; chuẩn bị tốt để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 11 của Đảng./

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN