Từ ngày 15/7, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân

15/06/2015 - 16:30

Liên Bộ Quốc phòng, Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

Về đối tượng áp dụng, Thông tư hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng gồm: Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg; quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

 

 Ảnh minh họa. (Ảnh: Khánh Linh)

Thông tư cũng quy định rõ về cách tính và mức điều chỉnh. Theo đó, điều chỉnh tăng thêm 8% mức trợ cấp hàng tháng với các đối tượng trên theo công thức sau:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1/1/2015 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12/2014 x 1,08

Mức điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định như sau: Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.385.000 đồng/tháng; từ đủ 16 năm đến 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.455.000 đồng/tháng; từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.524.000 đồng/tháng; từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.593.000 đồng/tháng; từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.662.000 đồng/tháng.

Kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng do ngân sách Trung ương bảo đảm. Bộ Tài chính bảo đảm theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả.

Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2015./.

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN