Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị

19/05/2010 - 13:17
Ảnh tư liệu

Thế kỷ 20 đã đi qua, nhưng ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh với khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập tự do” vẫn còn nguyên giá trị và sức sống, tạo nên sự liên kết gắn bó giữa các thế hệ người Việt Nam, giữa Việt Nam với thế giới.

Tại Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay”, nhân kỷ niệm lần thứ 120 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tổ chức tại Hà Nội tuần qua, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học đến từ khắp nơi trên thế giới đã có chung nhận định, với những giá trị to lớn của mình, tư tưởng Hồ Chí Minh đã góp phần xây dựng, cổ vũ khích lệ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Theo các đại biểu, “tư tưởng Hồ Chí Minh” đã trở thành “kim chỉ nam” đưa cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam đến thắng lợi cuối cùng. Tư tưởng và tấm gương đấu tranh bất khuất cho độc lập, tự do của Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã trở thành nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa trong thế kỷ 20.

Gần 1 thế kỷ đã đi qua, nhìn lại lịch sử, yếu tố ấy rõ nét hơn bao giờ hết. Ông Say Chum, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia cho rằng: “Thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương anh hùng trong sáng và là di sản quý giá đối với dân tộc và nhân dân Việt Nam, cũng như nhân dân ba nước Campuchia, Việt Nam, Lào và nhân dân tiến bộ trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam; đồng thời cũng là một lãnh tụ thiên tài trong số những nhà lãnh đạo thế giới đã có những đóng góp tích cực trong phong trào giải phóng dân tộc và cuộc đấu tranh của phong trào công nhân quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng tạo ra một thời đại mới, đạo đức mới trong lịch sử Việt Nam”.

Nhiều nghiên cứu quốc tế khẳng định cách mạng Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với phong trào cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. Ông Marurul Ahsan Khan, Chủ tịch Đảng Cộng sản Bangladest nhớ lại: “Tôi là người chỉ huy lực lượng du kích đặc biệt do Đảng Cộng sản Bangladest lãnh đạo. Thời kỳ đó, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ nhiều nguồn tin, chúng tôi đã đọc được các tài liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là động lực giúp chúng tôi đấu tranh. Việt Nam - Hồ Chí Minh chính là biểu tượng của đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, là biểu tượng của chiến thắng, giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, buộc chủ nghĩa đế quốc phải thất bại”.

Còn theo ông Sitaram Yechury, một đại biểu Ấn Độ, tư tưởng Hồ Chí Minh đã làm nên tinh thần đoàn

>> Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà lý luận, nhà tư tưởng, nhà chiến lược thiên tài mà còn là nhà hoạt động thực tiễn kiệt xuất. Người là ngọn cờ chói lọi lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, anh dũng đấu tranh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vẻ vang…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng

Tìm kiếm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN