Tuân thủ khung lịch thời vụ nuôi tôm biển năm 2018

05/02/2018 - 14:55

BDK - Ông Nguyễn Văn Buội - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sở đã khuyến cáo khung lịch thời vụ nuôi tôm biển năm 2018. Theo đó, sở khuyến cáo tôm sú - lúa thả giống từ tháng 1 đến 5-2018.

Ông Nguyễn Văn Buội - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sở đã khuyến cáo khung lịch thời vụ nuôi tôm biển năm 2018. Theo đó, sở khuyến cáo tôm sú - lúa thả giống từ tháng 1 đến 5-2018. 

Tôm sú thâm canh, bán thâm canh thả giống từ ngày 1-3 đến hết ngày 30-9-2018. Tôm thẻ chân trắng thả từ ngày 1-2 đến hết 30-9-2018. Đối với hình thức nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng thâm canh trong hệ thống có mái che, có điều kiện cơ sở hạ tầng đảm bảo, kiểm soát tốt môi trường, chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh có thể thả giống quanh năm.

Sở cũng đã giao Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và thú y, Trung tâm Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện nuôi tôm biển chú ý khung lịch thời vụ nuôi tôm biển để tuyên truyền, hướng dẫn người nuôi thực hiện tốt, đảm bảo nuôi có hiệu quả.

C.Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN