Tuân thủ quy định về việc đưa thông tin trên trang mạng xã hội

30/12/2020 - 22:33

BDK.VN - Trong khi ngành y tế đang ra sức truy vết, cách ly các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1452 thì nhiều trang mạng xã hội đã khởi đăng nội dung về dự thảo quyết định cách ly, các thông tin cá nhân người cách ly của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (BCĐ) tỉnh, huyện.

Thông tin từ BCĐ tỉnh, việc làm trên vi phạm pháp luật về quy định bảo mật thông tin cá nhân, làm cho người dân hoang mang và gây khó khăn cho công tác chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình đó, BCĐ tỉnh yêu cầu các thành viên BCĐ thực hiện nghiêm Công văn số 1347 của UBND tỉnh ngày 24-3-2020 về việc đưa thông tin tình hình dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Cụ thể, thủ trưởng các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh phải phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của mình biết và phải tuân thủ đúng những quy định về việc đưa thông tin trên trang mạng xã hội, hoặc chia sẻ cho bạn bè, người thân để họ vô tình hay cố ý đăng tải những thông tin hoặc một phần hay cả nội dung văn bản dự thảo hoặc các báo cáo của cơ quan, tổ chức mình về tình hình dịch Covid-19 trên các trang mạng thông tin điện tử của cá nhân;

Không được đưa những thông tin về tình hình mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh khi chưa được ngành y tế công bố; không đăng những thông tin vi phạm quyền riêng tư của người bệnh, đặc biệt là tên của bệnh nhân.

Theo văn bản, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục theo dõi tình hình thông tin trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh theo dõi tình hình thực hiện nội dung chỉ đạo việc đưa thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên mạng xã hội với các tổ chức, đơn vị.

Công an tỉnh phân công bộ phận nghiệp vụ theo dõi thông tin mạng, thực hiện việc truy tìm tác giả từ các tổ chức, đơn vị đã đăng tải hoặc chia sẻ cho người khác đăng tải những nội dung báo cáo, kể cả các bản dự thảo, chưa ký phát hành từ BCĐ các cấp lên trang mạng cho thủ trưởng các tổ chức, đơn vị biết để kịp thời tổ chức kiểm điểm và xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân vi phạm.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành và UBND xã, phường, thị trấn triển khai phổ biến nội dung chỉ đạo tại công văn này để tất cả cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn biết và thực hiện.

Phan Hân

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN