Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ phải tập trung theo chuyên đề

05/06/2009 - 09:47

Ngày 22-5-2009, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 1893 về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ. 

Theo đó, có ba chủ đề trọng tâm: qui tắc giao thông đường bộ, không uống rượu bia khi tham gia giao thông, phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy.  Nội dung tuyên truyền phải phù hợp với từng đối tượng cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như hành động nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.     

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cho Thường trực Ban an toàn giao thông phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn nội dung chi tiết theo từng chủ đề cụ thể làm tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ nhân dân tự quản, các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN