Tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

19/06/2018 - 14:16

Sau khi có sự thống nhất của tất cả các doanh nghiệp viễn thông di động, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã mạng kèm theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT ngày 25-5-2018. Đồng thời, ban hành Công văn số 1625/BTTTT-CVT về việc thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng.

Nội dung chính của Kế hoạch là chuyển đổi mã mạng VSAT từ 99.2xxxxxx sang mã mạng 67.2xxxxxx và chuyển đổi mã mạng của thuê bao di động 11 số về 10 số. Cụ thể: MobiFone chuyển từ 120, 121, 122, 126, 128 sang mã mạng mới là 70, 79, 77, 76, 78; VinaPhone chuyển từ 123, 124, 215, 127, 129 sang 83, 84, 85, 81, 82; Viettel từ 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 sang 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; Vietnamobile từ 186, 188 sang 56, 58; Gmobile từ 199 sang 59.

Như vậy, tất cả chữ số của thuê bao di động 10 số vẫn được giữ nguyên không thay đổi, số thuê bao (7 chữ cuối) của thuê bao di động 11 số và của thuê bao VSAT được giữ nguyên không thay đổi, chỉ thay đổi mã mạng.

Thời gian chuyển đổi bắt đầu vào 00 giờ 00, ngày 15-9-2018 và kết thúc chuyển đổi vào 23 giờ 59, ngày 30-6-2019. Trong đó, thời gian bắt đầu quay số song song vào 00 giờ 00, ngày 15-9-2018 và kết thúc quay số song song vào 23 giờ 59, ngày 14-11-2018; thời gian bắt đầu duy trì âm thông báo vào 00 giờ 00, ngày 15-11-2018 và kết thúc âm thông báo vào 23 giờ 59, ngày 30-6-2019.

Để đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, hạn chế tối đa ảnh hưởng không tích cực có thể phát sinh đối với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ viễn thông trước, trong và sau quá trình chuyển đổi mã mạng, ngày 11-6-2018, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã ký ban hành Công văn số 2665/UBND-KGVX về việc đề nghị tổ chức phổ biến, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, điạ phương; các cơ quan thông tấn báo chỉ tổ chức phố biển, tuyên truyền việc chuyển đổi mã mạng như: Thời gian thực hiện chuyển đổi mã mạng; sự cần thiết của việc chuyển đổi mã mạng; các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng tác động của việc chuyển đổi mã mạng... Đồng thời, Sở này chịu trách nhiệm báo cáo về UBND tỉnh và Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả chuyển đổi mã mạng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào nội dung chuyển đổi mã mạng để phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân cùng thực hiện.

Hoa Tranh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN