Tỷ lệ giảm nghèo cao nhất từ 4% - 8%

15/12/2011 - 17:29

Qua đợt kiểm tra công tác giảm nghèo tại 18 xã, phường, thị trấn trong tỉnh, ông Hà Thanh Hùng - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh cho biết: Đa số các địa phương đều có quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhà ở, vốn vay, y tế, giáo dục…

Nhờ vậy, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, công tác giảm nghèo đạt hiệu quả tốt. Cụ thể, các huyện, thành phố đạt tỷ lệ giảm nghèo thấp nhất từ 2 - 3% và cao nhất từ 4% - 8%. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, các địa phương còn một số hạn chế như: chưa có giải pháp, mô hình giảm nghèo phù hợp nên nhiều hộ nghèo đã thoát nghèo lại tái nghèo.

Để tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo, ông Hà Thanh Hùng yêu cầu Ban Chỉ đạo giảm nghèo các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền sâu rộng các chính sách dành cho hộ nghèo như: vốn vay, dạy nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67 và Nghị định 13 của Chính phủ. Đặc biệt, cần thực hiện xác định hộ nghèo theo tiêu chí định lượng (tiêu chí thu nhập theo Thông tư 09/2011 của Thủ tướng Chính phủ) và tiêu chí về định tính (các yếu tố ảnh hưởng như: hộ có người ốm đau, bệnh tật kéo dài, hộ người già yếu neo đơn, tàn tật, hộ có đông con đi học…). Ngoài ra, cần tập trung triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo, vận động tổ chức thực hiện tốt công tác dạy nghề gắn với việc làm, trợ giúp pháp lý cho người nghèo ở các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao; rà soát lại hộ nghèo, cận nghèo còn gặp khó khăn về nhà ở để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN