Ưu tiên đào tạo nghề cho lao động nông thôn

16/04/2010 - 09:25

Theo đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án 1956), Bến Tre sẽ được ưu tiên hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách Trung ương để triển khai các hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề; điều tra khảo sát nhu cầu dạy nghề; xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm dạy nghề; đặt hàng dạy nghề; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho một trung tâm dạy nghề kiểu mẫu.

Đây là ưu tiên lớn dành cho Bến Tre trong hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT). Được biết, Đề án 1956 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, hướng tới khu vực LĐNT. Toàn bộ Đề án hướng đến mục tiêu trung bình mỗi năm đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu LĐNT, trong đó đào tạo, bồi dưỡng 100.000 lượt cán bộ, công chức xã. Khi Đề án kết thúc vào năm 2020, sẽ đào tạo nghề cho gần 10 triệu lao động khu vực nông nghiệp và 1 triệu cán bộ cấp xã.
Ngày 14-4-2010, Sở LĐ-TB và XH đã tổ chức hội nghị triển khai Đề án 1956 đến lãnh đạo Phòng Lao động - TB và XH của 9 huyện, thành phố và Giám đốc các cơ sở dạy nghề. Tại hội nghị, Sở  LĐ-TB và XH đã hướng dẫn các phòng LĐ-TB và XH công việc cần làm ngay trong năm nay như: tham mưu cho UBND cấp huyện thành lập Tổ triển khai Đề án (đến hết ngày 25-4); tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Đề án tới cán bộ chủ chốt huyện, xã (đến hết ngày 25-4); điều tra nhu cầu học nghề của đối tượng LĐNT (từ ngày 16-5 đến cuối tháng 6-2010) và xây dựng kế hoạch dạy nghề cho LĐNT (đến hết ngày 15-7-2010).

Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích