Ủy ban kiểm tra các cấp giải quyết nhiều vụ việc có liên quan đến đảng viên

10/07/2009 - 09:58

Đánh giá tại hội nghị sơ kết công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm 2009, đồng chí Nguyễn Văn Lấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết, trong thời gian qua ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổ chức triển khai thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ do điều lệ Đảng quy định, đã kiểm tra 104 đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Qua kết quả kiểm tra, có 102 đảng viên vi phạ, trong đó 48 đồng chí cấp ủy viên, nội dung chủ yếu là về tinh thần trách nhiệm kém, không hoàn thành chức trách nhiệm vụ, vi phạm đạo đức lối sống và cố ý làm trái. Việc kiểm tra đảm bảo đúng quy trình, kết luận rõ, xử lý kịp thời, qua đó đã góp phần giáo dục và giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp cũng quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đã mở lớp tập huấn về công tác kiểm tra cho 351 cán bộ cơ sở. Hội nghị cũng nêu kế hoạch tuyên truyền phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, quyết định thành lập ban tuyên truyền do đồng chí Nguyễn Văn Lấn làm trưởng ban.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN