Ủy ban kiểm tra các cấp góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng

13/12/2011 - 17:08
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.Mãi

Ngày 13-12-2011, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2011 và đề ra chương trình công tác năm 2012. Đến dự hội nghị có đồng chí Võ Thành Hạo - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Năm 2011, UBKT các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; chủ động tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy giao và nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; tập trung kiện toàn tổ chức UBKT các cấp sau đại hội; xây dựng chương trình công tác năm 2011 của cấp ủy và cấp mình; tiếp tục nghiên cứu thực hiện đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát. Việc thực hiện kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình của từng đơn vị, địa phương. Chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát được nâng cao. Cụ thể, việc kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm tăng 33,3%, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tăng 20%, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng tăng 10%, giải quyết tố cáo đối với đảng viên tăng 18,6% so với năm 2010... Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy cũng đã thực hiện tốt công tác xây dựng ngành như cử 10 đồng chí ủy viên, kiểm tra viên, chuyên viên dự lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác kiểm tra. UBKT các cấp trong tỉnh tổ chức 8 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra cơ sở mới tham gia từ đầu nhiệm kỳ, trong đó UBKT Tỉnh ủy mở 2 lớp với 206 đồng chí tham dự, UBKT Huyện ủy và tương đương mở 6 lớp, với 728 đồng chí tham dự.

Năm 2012, UBKT các cấp tập trung triển khai quán triệt các chủ trương, nghị quyết, Điều lệ Đảng (khóa XI), nghiên cứu, vận dụng các chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; giúp cấp ủy xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2012. Công tác kiểm tra chọn những chuyên đề trọng tâm nhằm thúc đẩy quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Thành Hạo - Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2011 của ngành kiểm tra Đảng, đồng thời lưu ý một số công tác trọng tâm trong năm 2012 của UBKT các cấp. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, ngăn ngừa những biểu hiện mất đoàn kết, giúp cấp ủy ngăn chặn từ xa những sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Với phương châm nắm chắc quy định của Điều lệ Đảng, quy định trong cấp ủy, quy chế hoạt động, phối hợp của UBKT với cấp ủy và các ban; bám sát nghị quyết của cấp ủy và tình hình thực tiễn, UBKT các cấp đề ra chương trình kiểm tra và tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác kiểm tra đảng viên chấp hành, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảng viên vi phạm; thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy và các ban đảng, góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng.

Dịp này, UBKT Tỉnh ủy cũng đã tổ chức công bố quyết định của UBKT Trung ương về việc tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng và trao kỷ niệm chương cho đồng chí Võ Thành Hạo - Phó Bí thư Tỉnh ủy; công bố quyết định khen thưởng của UBKT Tỉnh ủy và tặng giấy khen cho 5 tập thể UBKT Huyện ủy và tương đương.

T. Mãi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN