Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được Trung ương tặng Cờ thi đua và Bằng khen

24/02/2010 - 08:25
Khen tặng các cá nhân có thành tích. Ảnh: UBKT

Tại hội nghị cán bộ, công chức (CBCC) của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UB KTTU) vừa qua, nhiều đại biểu đã thảo luận nhiệm vụ chính trị năm 2010, với những nội dung cụ thể.

Hội nghị đã ra nghị quyết tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 13-10-2009 của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng 3 cấp; triển khai thực hiện các hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội; công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra các cấp; công tác tổng kết nhiệm kỳ; công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm tra, giám sát; vận động toàn thể cán bộ, công đoàn viên và nhân viên cơ quan tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; tham mưu giúp Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt các chương trình kiểm tra, giám sát năm 2010; chủ động thu thập thông tin, kịp thời phát hiện, kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm; thực hiện kiểm tra đúng quy định, kết luận rõ ràng, xử lý đúng lỗi vi phạm. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đảm bảo khách quan, chính xác, đúng nguyên tắc, thủ tục và thời gian quy định, cuối năm đạt trên 90% số vụ phải giải quyết; kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính Đảng đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu kế hoạch cơ quan đề ra; thực hiện tốt kế hoạch giám sát năm 2010 của cơ quan. Cơ quan có kế hoạch đào tạo cán bộ nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với quá trình đổi mới và hội nhập của đất nước. Tập thể cán bộ, công chức cơ quan phấn đấu xây dựng chi bộ giữ vững danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Công đoàn vững mạnh xuất sắc; cơ quan UBKTTU phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Toàn cơ quan có 90% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 30% cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 tập thể lao động tiên tiến, 1 tập thể lao động xuất sắc, cơ quan UBKTTU được UBND tỉnh hoặc UBKT Trung ương tặng Cờ Thi đua và Chính phủ tặng Bằng khen.
Từng cá nhân nêu cao gương mẫu chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện cuộc vận động gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ nơi cư trú, giữ vững gia đình văn hóa.
Hội nghị đã tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 2 tập thể, 7 chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều giấy khen cho cá nhân có thành tích trong công tác năm 2009.

Trần Thị Kiều Oanh (UBKT TU)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN