Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai kế hoạch tổ chức tọa đàm về công tác giải quyết tố cáo

08/03/2011 - 16:46

Ngày 2-3-2011, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quí I-2011 và chương trình công tác quí 2-2011.

Tại hội nghị, UBKT Tỉnh ủy đánh giá UBKT các cấp có nhiều cố gắng, tích cực tham mưu giúp các cấp ủy Đảng tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2010 và đề ra chương trình công tác năm 2011: Qui chế hoạt động của UBKT các cấp; các chương trình kiểm tra, giám sát của ngành; các qui trình nghiệp vụ cho hoạt động kiểm tra, giám sát – thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong quí, UBKT các cấp đã tổ chức các đoàn kiểm tra, xem xét giải quyết các vụ khiếu nại kỷ luật Đảng, tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên; phối hợp với các ban Đảng thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy giao. Nhìn chung, hoạt động kiểm tra, giám sát trong quí I-2011 đạt kết quả theo yêu cầu chỉ đạo và kế hoạch đề ra; góp phần có hiệu quả cho công tác chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và ngành.

Tuy nhiên, một số UBKT huyện, thành phố Đảng ủy tổ chức kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm có mặt còn hạn chế; việc nắm tình hình đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý chưa sâu; có nơi tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát chậm, nhất là UBKT cơ sở, chất lượng thông tin báo cáo cần phải được chấn chỉnh.

Nguyên nhân của tình hình trên là do sau đại hội Đảng bộ các cấp, nhân sự một số UBKT cấp huyện, cơ sở thay đổi, trình độ cán bộ làm công tác kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu nhưng chưa được tập huấn kịp thời nên chất lượng hoạt động công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế; ở một số tổ chức Đảng, công tác quản lý, giáo dục đảng viên, cán bộ tự rèn luyện chưa tốt; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có một số nơi chưa thật sự đi vào chiều sâu.

Quí II-2011, UBKT các cấp sẽ phối hợp lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 5-1-2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 14-2-2011 của Tỉnh ủy; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch giám sát năm 2011 của cấp ủy và UBKT các cấp; chủ động, kịp thời xem xét giải quyết các đơn thư khiếu nại về kỷ luật và tố cáo đảng viên; xử lý hoặc giúp cấp ủy xử lý đúng thẩm quyền, đúng lỗi vi phạm; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở…

Cũng tại hội nghị, thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2011 về “Nghiên cứu đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng điểm, trọng tâm, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong tình hình mới”, UBKT Tỉnh ủy đã triển khai kế hoạch tổ chức tọa đàm về cải tiến công tác giải quyết tố cáo nhằm phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và thống nhất đánh giá thực trạng tình hình, kết quả giải quyết tố cáo của ngành kiểm tra trong những năm qua để thấy được những mặt làm được và những mặt hạn chế cần rút kinh nghiệm; trao đổi, thảo luận về mặt nghiệp vụ, những kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết tố cáo trong thời gian tới. Dự kiến thời gian tổ chức tọa đàm một ngày vào giữa tháng 3-2011. Quí II-2011, UBKT Tỉnh ủy sẽ tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng”.

Quang Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN