Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I-2022

25/04/2022 - 16:03

BDK.VN - Ngày 25-4-2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) quý I-2022 và triển khai nhiệm vụ quý II-2022.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú, các Phó chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Văn Rón, Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bến Tre.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bến Tre.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Theo báo cáo đánh giá của UBKT Trung ương, trong quý I-2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KT, GS; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT các cấp vững tin, quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ KT, GS. UBKT các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ KT, GS và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; số lượng các cuộc kiểm tra có tăng so với cùng kỳ năm 2021, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021); công tác GS có nhiều đổi mới, chú trọng đến chất lượng hiệu quả GS; việc giải quyết tố cáo, khiếu nại kịp thời; công tác kiểm tra tài chính đảng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh.

Việc thi hành kỷ luật trong Đảng cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, dân chủ, khách quan. UBKT Trung ương đã chỉ đạo cấp ủy và UBKT cấp ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và đảng viên. UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã tập trung KT, GS có trọng tâm, trọng điểm; qua KT, GS kết luận rõ ràng, khách quan. Chính xác, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giúp tổ chức đảng, đảng viên được KT, GS nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục; kịp thời kiến nghị các cơ quan có liên quan thu hồi, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các nghị quyết, quyết định, quy định, văn bản không đúng quy định; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, chứng minh sự quyết tâm của Đảng trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục quan tâm, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới thiết thực, tạo được sự đồng tình, ủng hộ, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác KT,GS, kỷ luật trong Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nêu lên những kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế cũng như có những đề xuất giải pháp góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp chủ động, tích cực, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KT, GS và thi hành kỷ luật, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác KT, GS, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tổ chức quán triệt, triển khai kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược KT, GS của Đảng đến năm 2030; quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; ban hành hướng dẫn thực hiện quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương chỉ đạo, UBKT các cấp tập trung triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 đã đề ra với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn. Tập trung KT, GS cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm; KT, GS tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; những nơi có nhiều vụ, việc khiếu kiện, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

UBKT các cấp chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp thực sự có chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, có nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham mưu cho cấp ủy thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp về làm công tác KT và cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ KT theo Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10-12-2021 của Ban Bí thư.

"Đổi mới nội dung chương trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra; chú trọng đào tạo các chuyên ngành cụ thể, phục vụ trực tiếp cho công tác KT, GS. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các chế độ, chính sách phù hợp cho cán bộ kiểm tra", Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN