Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể khởi động đầu năm 2023

01/02/2023 - 05:44

BDK - Khối Thi đua số 2 họp mặt tân niên cùng bàn nhiệm vụ thi đua năm mới, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) năm 2022, phát động thi đua năm 2023. Qua đánh giá thực hiện phong trào và nhiệm vụ trong năm 2022 có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những thành tựu đó là nền tảng để tiếp tục vững bước trên con đường khắc phục hạn chế, sáng tạo đổi mới đồng bộ, phát triển hiệu quả hơn trong năm mới 2023. Với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” của Tỉnh ủy năm 2023, lãnh đạo các đơn vị có những chia sẻ như sau:

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu tại buổi họp mặt đầu xuân Quý Mão 2023 của Khối Thi đua số 2. Ảnh: Thành Lập

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu tại buổi họp mặt đầu xuân Quý Mão 2023 của Khối Thi đua số 2. Ảnh: Thành Lập

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung

Ngay từ đầu năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023. Trong đó, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Kịp thời cụ thể hóa nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên. Duy trì và phát triển các mô hình mới dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Nắm và phản ánh kịp thời tình hình nhân dân, nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo. Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, triển khai các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện, vận động giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai. Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và phối hợp tổ chức Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Hướng dẫn thực hiện các bước quy trình bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ IX (2023 - 2028). Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trưởng ấp, khu phố tại một số xã, phường, thị trấn...

Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nguyễn Văn Hải

Từ những kết quả đạt được của năm qua, đầu năm 2023, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh triển khai nhiều hoạt động, trong đó tập trung nhiều phần việc với tinh thần đoàn kết, vận động CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Đảng, Nhà nước. Động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, tổ chức các hoạt động tình nghĩa để CCB tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, tích cực tham gia chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động của đất nước và địa phương. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và CCB. Xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hội.

Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện các PTTĐ yêu nước, các cuộc vận động tới cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh PTTĐ “CCB gương mẫu” năm 2023 gắn với PTTĐ “Đồng khởi mới” và PTTĐ “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với các cuộc vận động học và làm theo Bác. Tích cực phát hiện, nhân rộng các mô hình tiên tiến, gắn thi đua với khen thưởng, chú trọng khen thưởng nhân tố mới và cá nhân trực tiếp lao động sản xuất.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa

Hội LHPN tỉnh có những hoạt động đầu năm chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đảm bảo vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong năm 2023 như sau: Đánh giá và biểu dương các tổ chức, cá nhân có những hoạt động “Mừng Đảng, mừng xuân” hiệu quả và ý nghĩa, trong đó xét khen thưởng đột xuất đối với Ban Chấp hành Hội LHPN Châu Thành đã có những chỉ đạo mang đậm tính nhân văn, nhân ái, nghĩa tình, tạo sự lan tỏa và huy động được sự tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ tham gia đóng trên 1 tỷ đồng: chăm lo cho 118 phụ nữ đơn thân, khuyết tật, khó khăn được vui xuân, đón Tết, tạo được niềm vui lấy lại lòng tin cho 75 trẻ em mồ côi trong dịp Tết, nấu trên 200 nồi thịt kho trứng giúp cho phụ nữ nghèo, trao trên 1.000 phần quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức khai việc đầu năm trong khí thế mới, khai thông và khuyến khích tư duy với động lực mới, đoàn kết cùng tiếp tục có những hành động mới đáp ứng cho quá trình phát triển liên tục của phong trào và hoạt động hội. Khởi động và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động trong năm 2023 theo định hướng của Trung ương Hội và chỉ đạo của Tỉnh ủy. Hoàn chỉnh, triển khai các kế hoạch tập trung xây dựng cơ sở hội, xác định trọng tâm, tìm nhiều giải pháp để nâng cao năng lực cán bộ hội, hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động hội cơ sở. Bám sát vào PTTĐ theo phương châm “Hai chân - Ba mũi”. Xây dựng cơ sở hội vững mạnh. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Huy động và phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực. Nâng chất hoạt động các phong trào tại cơ sở.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lao Văn Trường

Khởi động đầu năm, Hội Nông dân (HND) tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Phát triển”, các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở. Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của HND trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh; phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn; hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hội theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, gần nông dân, sát nông dân; làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng quy định; chú trọng khen thưởng đối với cơ sở, chi hội, tổ hội những nơi khó khăn, người trực tiếp lao động, hội viên nông dân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua. Đẩy mạnh việc vận động nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh

Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và Đại hội Đoàn tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2022 - 2027, trong đó trọng tâm là thi đua rèn luyện hình mẫu thanh niên Đồng khởi tiêu biểu “Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện”, tiên phong tham gia chuyển đổi số, khởi nghiệp, xây dựng Bến Tre xanh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tập trung giới thiệu đoàn viên ưu tú có chất lượng cho Đảng kết nạp. Với tinh thần đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình phát động năm mới 2023 tại công viên Bến Tre trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên 9-1; tổ chức họp mặt đảng viên trẻ là học sinh, sinh viên gắn với tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng” và hành trình “Tuổi trẻ quê hương Đồng Khởi với truyền thống hiếu học” cho các đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên tiêu biểu của tỉnh.

Trước khi bước vào Tháng Thanh niên năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp giới thiệu thanh niên đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, sơ kết 1 năm Đoàn tham gia chuyển đổi số và phương hướng hành động năm 2023. Mong rằng, các hoạt động khởi động năm mới này sẽ tạo khí thế mới, mở ra những việc làm cụ thể để giúp phát huy vai trò thanh niên tham gia thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN