Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt các nội dung ký kết

08/06/2022 - 05:40

BDK - Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH/MTTQ-ĐTCT-XH ngày 12-3-2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh, giai đoạn 2015 - 2021 được các đơn vị tập trung thực hiện theo 7 nội dung ký kết. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức CT-XH tỉnh quan tâm thực hiện kịp thời, từ đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần “tương thân tương ái” trong người dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội vận động mạnh thường quân thực hiện các mô hình hỗ trợ nước ngọt cho người dân. Ảnh: tư liệu

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội vận động mạnh thường quân thực hiện các mô hình hỗ trợ nước ngọt cho người dân. Ảnh: tư liệu

Phối hợp trên nhiều lĩnh vực

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng cho biết: Với 7 nội dung được ký kết tại Quy chế phối hợp số 01, hàng năm, các nội dung của quy chế được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức CT-XH cụ thể hóa vào chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chương trình công tác năm của các đơn vị để triển khai trong hệ thống thực hiện.

Với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cùng các tổ chức thành viên tập trung cao cho việc tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác giáo dục truyền thống. Qua đó, nâng cao lòng tự hào dân tộc, thống nhất nhận thức chung về chủ trương, nâng cao ý thức chấp hành từ trong nội bộ đến nhân dân. Đặc biệt là việc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức CT-XH đã ký kết Chương trình phối hợp “tháo gỡ điểm nghẽn” trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

“Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức CT-XH  thực hiện tốt công tác phối hợp trên rất nhiều lĩnh vực. Trọng tâm là mùa hạn mặn 2016 và 2020, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Chỉ tính riêng trong năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động hơn 21,4 tỷ đồng hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh”, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Huỳnh Văn Tấn cho biết.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng, hoạt động nổi bật là Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nguồn lực trong và ngoài tỉnh; đồng thời, phát động trong nhân dân tự trang bị đủ dụng cụ trữ nước ngọt. Đến nay, 100% hộ gia đình trong tỉnh (371.004 hộ) cơ bản có đủ dụng cụ trữ nước ngọt phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Kết quả cụ thể 3 cấp đã tiếp nhận, trang bị cho 26.366 hộ với 30.289 dụng cụ như: bồn, thùng, can nhựa, hồ xi-măng… quy ra thành tiền 49,69 tỷ đồng; trong đó, cấp tỉnh vận động hỗ trợ 17.775 dụng cụ, quy ra thành tiền 32,044 tỷ đồng, phần còn lại do cấp huyện, xã vận động, tiếp nhận. Sau thời gian phát động đến nay, đã có 205.507 hộ gia đình tự trang bị hoặc trang bị thêm dụng cụ trữ nước ngọt; trong đó, có 197.478 hộ trang bị dụng cụ trữ nước, 187.478 hộ trang bị thêm dụng cụ trữ nước, 8.020 hộ đào ao, trải bạt, nạo vét kênh, mương và đắp đê trữ ngọt, sử dụng túi nylon… với tổng kinh phí trên 401,2 tỷ đồng (trong đó có 20.596 hộ vay ngân hàng với số tiền 123,9 tỷ đồng).

Nâng cao chất lượng công tác phối hợp

Tại hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức CT-XH tỉnh, giai đoạn 2015 - 2021, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung nhấn mạnh: Các vấn đề được cụ thể hóa trong Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2024 có lấy ý kiến đối với Ban Thường vụ của các tổ chức CT-XH trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tách nội dung công tác tổ chức vì đây là nội dung được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự thảo Kế hoạch phối hợp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận và chi đoàn, chi hội trên địa bàn ấp, khu phố giai đoạn 2022 - 2024; Kế hoạch tổng hòa đánh giá chi tiết việc tổ chức hoạt động ở cơ sở, qua đó có tích hợp những nội dung, giải pháp chung của từng cơ quan, đặc biệt là MTTQ và các tổ chức CT-XH.

Theo Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Huỳnh Văn Tấn, thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ phối hợp tập trung tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28-7-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Phối hợp thực hiện “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng cũng cho biết sẽ tiếp tục thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 5-5-2015 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”; Chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các tổ chức CT-XH về tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác tuyên truyền, vận động đến Ban công tác Mặt trận. Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, chung sức cùng Đảng, chính quyền thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, kiên trì tổ chức nhân dân tham gia, hình thành chuỗi giá trị hàng hóa trên 8 sản phẩm chủ lực của tỉnh, xem đây là nội dung cốt lõi của giai đoạn.

Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện tốt Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức CT-XH và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

“Giai đoạn 2015 - 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức CT-XH thực hiện quy chế phối hợp trên 7 nội dung cụ thể và đạt nhiều kết quả nổi bật trên từng nội dung.

 Phát huy những thành quả giai đoạn 2015 - 2021, trong quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2024, MTTQ muốn bổ sung thêm nội dung về đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và tổ chức CT-XH theo Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng với chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH ngành dọc của Trung ương vào quy chế phối hợp mang những nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị”.

(Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung)

Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN